BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Tomasz J. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie wartością klienta na rynku instytucjonalnym : koncepcja i bariery jej stosowania w sektorze MSP
Customer Value Management on the Institutional Market : the Concept and Barriers of its Application in Enterprises from the SME Sector
Źródło
Marketing i Rynek, 2013, nr 1, s. 2-8
Słowa kluczowe
Wartość klienta, Zarządzanie wartością, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek instytucjonalny
Customer value, Value management, Small business, Business to Business (B2B)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie wartością klienta stanowi jeden z kierunków ewolucji współczesnego marketingu. Dalszy rozwój tej koncepcji uwarunkowany jest jednak jej szerokim upowszechnieniem wśród podmiotów gospodarczych. Dotychczas była ona wykorzystywana przede wszystkim przez duże przedsiębiorstwa dysponujące znaczącymi zasobami, w tym rozbudowaną infrastrukturą teleinformatyczną oraz odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi wykorzystać te zasoby do gromadzenia, przetwarzania i posługiwania się wiedzą o klientach. Tymczasem w gospodarce pod względem liczebności podmiotów dominuje sektor MSP. Z tego powodu interesujące wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o możliwości implementowania filozofii, zasad i metod zarządzania wartością klienta również w przedsiębiorstwach z tego sektora. (abstrakt oryginalny)

SME sector play an important role in the global economy. Applying modern management concepts could improve functioning enterprises from this sector. One of such concepts is consumer value management. The aim of this article is to investigate barriers of use this concept in enterprises from the SME sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bauer, M. Hammerschmidt, M. Braehler, The Customer Lifetime Value Concept and Its Contribution to Corporate Valuation, "Yearbook of Marketing and Consumer Research" 2003, No. 1.
  2. P. Berger, N.I. Nasr, Customer Lifetime Value: Marketing Models and Applications, "Journal of Interactive Marketing" 1998, No. 1.
  3. R. Dhar, R. Glazer, Hedging Customers, "Harvard Business Review" 2003, No. 5.
  4. B. Dobiegała-Korona, Budowa kapitału klienta przez wartości dla klienta. W: Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Deloitte, Poltext, Warszawa 2008, s. 240.
  5. B. Dobiegała-Korona, Istota i pomiar wartości klienta. W: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Poltext, Warszawa 2010, s. 24.
  6. F.R. Dwyer, Customer Lifetime Valuation to Support Marketing Decision Making, "Journal of Direct Marketing" 1997, No. 4.
  7. D. Jain, S.S. Singh, Customer Lifetime Value Research in Marketing. A Review and Future Directions, "Journal of Interactive Marketing" 2002, No. 2.
  8. P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 33.
  9. A. Slywotzky, D. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000, s. 34-35.
  10. M. Urbaniak, Marketing dóbr przemysłowych a marketing dóbr konsumpcyjnych, "Marketing i Rynek" 1998, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu