BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławniczak Ryszard (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Global Financial Crisis and Public Relations : the Unseen Impact
Globalny kryzys finansowy a public relations: niewidoczny wpływ
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 228, s. 163-172, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Public relations, Teoria ekonomii, Ideologia
Financial crisis, Public relations, Economic theory, Ideology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Obecny globalny kryzys finansowy i gospodarczy wywołał między innymi następujące ciekawe pytania - w jakim zakresie public relations przyczyniło się i może być częściowo odpowiedzialne za finansowe skandale przyczyniające się do niedawnego załamania? Oprócz specyficznych działań w praktyce to pytanie ma często pomijany globalny wymiar dotyczący roli public relations w promowaniu teorii ekonomicznych i neoliberalnej ideologii, która zachęciła do deregulacji, zniechęciła do nadzoru i stworzyła podatne środowisko dla praktyk menedżerskich, skoncentrowanych na chciwości, co pośrednio spowodowało globalny upadek finansowy i gospodarczy w latach 2008-2009. Artykuł próbuje odpowiedzieć na powyższe pytania, między innymi poprzez zaakcentowanie gospodarczego kontekstu public relations. (abstrakt oryginalny)

This contemporary global financial and economic crisis has triggered, among others, the following interesting questions - to what extent has the public relations industry contributed to, and may be held partly responsible for, the financial scandals contributing to the recent collapse? Apart from specific practitioner actions, this question has an even more neglected global dimension concerning the role of public relations in promoting the economic theories and the neo-liberal ideology that encouraged deregulation, discouraged oversight, and created an environment conducive to greed-focused managerial practices causing indirectly the 2008-2009 global financial and economic collapse. This study tries to clarify the above asked questions by underlining among others the economic context of public relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakan, J., 2006, The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, Constable, London.
 2. Beder, S., 2006, Suiting Themselves: How Corporations Drive the Global Agenda, Earth-scan, London.
 3. Behan, R.W., 2009, The Free-market Al-Qaeda: Neoliberal Think Tanks and the Harm They do, retrieved May 10, from http://www.file:///E:/The Free-Market Al Qaeda.htm
 4. Berger, B.K., 2005, Power over, Power with, and Power to Relations: Critical Reflections on Public Relations, The Dominant Coalition, and Activism, Journal of Public Relations Research, 17(1), pp. 5-28.
 5. Coombs, W.T., Holladay, S.J., 2009, Corporate Social Responsibility: Missed Opportunity for Institutionalizing Communication Practice?, International Journal of Strategic Communication, 3(2), pp. 93-101.
 6. Culbertson, H., Jeffers, D., Stone, D., Terrell, M., 1993, Social, Political, and Economic Contexts in Public Relations: Theory and Cases, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
 7. Cutlip, S., 1994, The Unseen Power: Public Relations, a History, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
 8. Cutlip, S., Center, A.H., Broom, G., 2000, Effective Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
 9. Grunig, J.E., 1966, The Role of Information in Economic Decision Making, Association for Education in Journalism, Austin, TX.
 10. Grunig, J.E., Grunig, L., 2005, The Role of Public Relations in Transitional Societies, in: Lawniczak, R. (ed.), Introducing Market Economy Institutions and Instruments: The Role of Public Relations in Transition Economies, Poznan, pp. 3-26, Poland, Piar.pl.
 11. Hodgson, G.M., 2008, After 1929 Economics Changed: Will Economists Wake up in 2009?, Real-World Economics Review, 48(6), pp. 273-278, retrieved March 20, 2009, from http://www.paecon.net/PAEReview/issue48/Hodgson48.pdf.
 12. Ihlen, R., Verhoeven, P., 2009, Conclusions on the Domain, Context, Concepts, Issues, and Empirical Avenues of Public Relations, in: Ihlen, R., Fredriksson, M., van Ruler, B. (eds.), Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, Routledge, pp. 323-340, London.
 13. Klein, N., 2008, No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies, Flamingo, London.
 14. L'Etang, J., Pieczka, M. (eds.), 2006, Public Relations: Critical Debates and Contemporary Practice, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
 15. Lawniczak, R., 2007, Public Relations Role in a Global Competition "To Sell "Alternative Political and Socio-economic Models of Market Economy, Public Relations Review, 33(4), pp. 377-387.
 16. Marchand, R., 1999, Creating the Corporate Soul: The Rise of Public Relations and Corporate Imagery in American Big Business, The University of California Press, Berkeley, CA.
 17. McKie, D., 2005, Critical Theory, in: Heath, R. (ed.), Encyclopedia of Public Relations, pp. 226-228, Sage, Thousand Oaks, CA.
 18. McKie, D., Munshi, D., 2007, Reconfiguring Public Relations: Ecology, Equity, and Enterprise, Routledge, London.
 19. Motion, J., Leitch, S., 2009, On Foucault: a Toolbox for Public Relations, in: Ihlen, R., Fredriksson, M., van Ruler, B. (eds.), Public Relations and Social Theory: Key Figures And Concepts, pp. 83-102, Routledge, London.
 20. Munshi, D., 2005, Postcolonial Theory and Public Relations, in: Heath, R. (ed.), Encyclopedia of Public Relations, pp. 631-632, Sage, Thousand Oaks, CA.
 21. Olasky, M.N., 1989, The Aborted Debate within Public Relations: an Approach through Kuhn's Paradigm, in: Grunig, J.E., Grunig, L.A. (eds.), Public Relations Research Annual, pp. 87-96, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
 22. Pearson, R., 1990, Perspectives on Public Relations History, Public Relations Review, 16(3), pp. 27-28.
 23. Sanghu, S., 2009, Strategic Communication: an Institutional Perspective, International Journal of Strategic Communication, 3(2), pp. 72-92.
 24. Stiglitz, J.E., 2000, The Triumphant Return of John Maynard Keynes, retrieved May 11, 2009, from http://www.Project-syndicate.org/commentary/stiglitzl07.
 25. Tedlow, R., 1970, Keeping the Corporate Image: Public Relations and Business, 1900- 1950, JAI Press, Greenwich, CT.
 26. Tye, L., 1998, The Father of Spin: Edward L. Bernays and the Birth of Public Relations, Owl Books, New York.
 27. Vercic, D., Grunig, J.E., 2000, The Origins of Public Relations Theory in Economics and Strategic Management, in: Moss, D., Vercic, D., Warnaby, G. (eds.), Perspectives on Public Relations Research, pp. 9-58, Routledge, London.
 28. Wolff, R., 2008, September 23, Economic Crisis, Ideological Debates, Monthly Review, retrieved May 10, 2009, from http://www.file:///E:/EconCrisisPR.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu