BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Joanna (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Pewność, niepewność i ryzyko w decyzjach menedżerskich
Certainty, Uncertainty and Risk in Managerial Decisions
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 1, s. 77-89, bibliogr. 26 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji kadrowych, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Efektywność organizacji
Personnel decision making, Decision making under conditions of risk, Organisation effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwiązywanie różnego rodzaju problemów i samodzielność decyzyjna to podstawowe umiejętności wymagane od menedżera w każdej organizacji. W opracowaniu nakreślono złożoność problematyki podejmowania decyzji w organizacji przez menedżera odpowiedzialnego za jej efektywność. Każdy menedżer powinien mieć świadomość, że sytuacja decyzyjna, w której się znajduje, determinuje funkcjonowanie organizacji. Trudność w podejmowaniu decyzji menedżerskich polega na niejednoznaczności sytuacji decyzyjnej, która ma miejsce w organizacji. W publikacji ukazano również znaczenie warunków, mających wpływ na decyzyjność współczesnego menedżera. Każda osoba, funkcjonująca w organizacji napotyka na wiele utrudnień w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. We współczesnych organizacjach ryzyko i niepewność decyzyjna jest wysoka, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Warunki te powinny być brane pod uwagę przez każdego decydującego. Zatem umiejętność podejmowania decyzji przez menedżera w różnorakich warunkach decyzyjnych, jest istotna, gdyż gwarantuje ona efektywność organizacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents complexity of decisions made by manager responsible for its effectivenes in corporate environment. Every manager should have awarenes that any decision situation he is in determines organization's functioning. The article also shows the meaning of circumstances having influence on modern manager's ability to make decisions. Manager's decision-making skills in different decision circumstances are very important because they guarantee efficiency of organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair J. (1999), Podejmowanie decyzji, Wyd. Petit, Warszawa.
 2. Courtney H., Kirkland J., Viguerie P. (2006), Strategia w warunkach niepewności, w: Zarządzanie w warunkach niepewności, Harvard Busines Review, Helion, Gliwice.
 3. Gliszczyńka X. red. (1979), Psychologia pracy. Podstawowe twierdzenia psychologicznej teorii decyzji, PWN, Warszawa.
 4. Hardman D., Harris C. (2002), How Rational Are We?, "The Psychologist" nr 15 (2).
 5. Janicki J. (1998), Organizacja służby i kierowanie. Podstawowe pojęcia, Wyd. Szkoły Policji w Słupsku, Słupsk.
 6. Jonas E., Schulz-Hardt S., Frey D., Thelen N. (2001), Confirmation Bias in Sequential Information Search After Preliminary Decisions, "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 80.
 7. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: An Analysis of Decision Under Risk, w: "Econometrica", vol. 47, No 2.
 8. Kozielecki J. (1995),, Podejmowanie decyzji, w: Psychologia ogólna, To-maszewski T. (red.), PWN, Warszawa.
 9. Lucey T. (1991), Management Information Systems, Yale.
 10. March J.G. (1994), A Primer on Decision Making, Pree Pres, Nowy Jork.
 11. Miller D.W., Starr M.K. (1969), Praktyka i teoria decyzji, PWN, Warszawa.
 12. Nosal Cz. (2001), Psychologia myślenia i działania menedżera, AKADE, Wrocław.
 13. Penc J. (1997), Decyzje w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 14. Pfeffer J. (1981), Power in organizations, Pitman, Boston.
 15. Robbins S.P. (2005), Skuteczne podejmowanie decyzji, PWE, Warszawa.
 16. Simon H.A. (1957), A behavioral model of rational choice, w: H.A. Simon, Models of Man, John Wiley, New York.
 17. Simon H.A. (1959), Theories of decision-making in economics and behavioral science, "American Economic Review", nr 49.
 18. Simon H.A. (1976), Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWE, Warszawa.
 19. Simon H.A. (2007), Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Helion, Gliwice 2007.
 20. Sokołowska J. (2005), Psychologia decyzji ryzykownych. Ocena prawdo-podobieństwa i modele wyboru w sytuacji ryzykownej, SWPS Academica, Warszawa.
 21. Targalski (1977), Metodyka podejmowania decyzji w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 22. Tyszka T.(1986), Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa.
 23. Tyszka T., Zaleśkiewicz T. (2001), Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa.
 24. Wilson D.R., Kaplan R.M., Schneiderman L.J. (1987), Framing of Decisions and Selection of Alternatives in Health Care, w: "Social Behavior", No 2.
 25. Yeates D. (1991), Project Management for Information Systems, Pitman Publishing Londyn.
 26. Zimbardo P.G. (1999), Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu