BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie
The Uncertainty and the Mitigation Problem of Risk in Enterprise
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 1, s. 91-101, rys., bibliogr. 8 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Niepewność, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Taksonomia, Zarządzanie ryzykiem
Uncertainty, Enterprise risk, Taxonomy, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie ryzykiem stanowi fundamentalny problem wśród przedsiębiorstw. Jego właściwa mitygacja będzie określać przyszły poziom strat lub zysków dla przedsiębiorstw. W opracowaniu przedstawiono: istotę i typologię ryzyka, pojęcie ryzyka, zarządzanie ryzykiem oraz zagadnienie jego mitygacji. (abstrakt oryginalny)

The risk management is a fundamental problem in the among enterprises. Proper mitigation of the risk will define the future level of an enterprise's profit/loss. The study presents the nature and typology of the risk, the notion of frisk, risk management and the issue of mitigation thereof. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ahn M. (1991), Strategic risk management: how global corporations man-age financial risk for competetive advantage, London.
  2. Best P. (2004), Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  3. Bizon-Górecka J. (2004), Koszty w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym, "Rynek terminowy" nr 2.
  4. Ciszek K. (2010), Zarządzanie ryzykiem na rynku węgla w Polsce - wybrane problemy, Nauka i Gospodarka Kraków.
  5. Kaczmarek T.T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa.
  6. Miciula I. (2010), Zarządzanie ryzykiem walutowym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach międzynarodowych, "Nauka i Go-spodarka"
  7. . Mises L. (2007), Ludzkie działanie, Fundacja Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
  8. Olkiewicz A.M. (2005), Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu