BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tworek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Quantitative Risk Analysis in Investment Projects in Construction : Advantages and Disadvantages of Selected Methods
Ilościowa analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych w budownictwie : zalety i wady wybranych metod - ujęcie teoretyczne
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 1, s. 103-112, rys., tabl., bibliogr. 23 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Budownictwo, Analiza ryzyka, Metody ilościowe, Szacowanie ryzyka
Investment project, Construction sector, Risk analysis, Quantitative methods, Risk estimating
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zastosowanie w praktyce metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w projektach inwestycyjnych realizowanych w budownictwie wymaga specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. W szczególności konieczna jest znajomość zalet i wad tych metod. Odmienny charakter inwestycji realizowanych w praktyce gospodarczej, w tym w budownictwie sprawia, że za każdym razem w celu oszacowania ryzyka należy stosować inne metody, techniki i narzędzia. Kwestiom tym poświęcony jest niniejszy artykuł, którego głównym celem jest omówienie wybranych metod szacowania ryzyka w praktyce znajdujących zastosowanie w projektach inwestycyjnych realizowanych w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem ich zalet i wad. Problematyka została omówiona w sposób teoretyczny i przedstawiona w syntetycznej formie. (abstrakt oryginalny)

The practical application of quantitative methods in risk management in investment projects carried out in the construction industry requires specialised knowledge in this field. In particular, it's necessary to know the advantages and disadvantages of the methods. As different investment projects are carried out in the economy, including the construction industry, every time different methods, techniques and tools need to be used to estimate risks. These issues are addressed in the paper, the aim of which is to discuss the selected methods used to estimate risk in investment projects in the construction industry, focusing on their advantages and disadvantages. The problems are discussed theoretically and presented in a synthetic way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barkley T. B. (2004), Project Risk Management, McGraw - Hill, New York.
 2. Będkowski M. (2001), Określenie ryzyka kosztu realizacji procesu budowlanego, w: Budownictwo, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zeszyt 93, Gliwice.
 3. Burtonshaw - Gunn A.S. (2009), Risk Financial Management in Construction, Gower Publishing Limited, Farnham.
 4. Dallas F. M. (2006), Value & Risk Management. A Guide to best practice, Blackwell Publishing Ltd, Oxford.
 5. Kasiewicz S. (2011), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Koller G. (2005), Risk Assessment and Decision Making in Business and Industry, A Practical Guide, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.
 7. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), Project Management Institute, Inc., PMBOK® Guide 2000 Edition.
 8. Korombel A. (2007), Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa.
 9. Marcinek K. (2004), Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
 10. Marcinek K., Foltyn - Zarychta M., Pera K., Saługa P., Tworek P. (2010), Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych, Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 11. Merna T., Al. - Thani F. F. (2010), Corporate Risk Management, Second Edition, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
 12. Minansowicz A., Surowiec P. (2002), Przygotowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka, I Ogólnopolska Konferencja "Problemy realizacji inwestycji". PZIiTB, Komitet Inżynierii Procesów Budowlanych i Inwestycyjnych, Warszawa - Puławy.
 13. Mulcahy R. (2003), Risk Management. Tricks of the Trade for Project Managers, RMC Publications, Inc., Minneapolis.
 14. Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Pluta, W. (2000), Budżetowanie kapitałów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Practice Standard for Project Risk Management (2009), Project Management Institute, Inc., Newtown Square.
 17. Pritchard L. C. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG - PRESS, Warszawa.
 18. Rogowski W. (2004), Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Schuyler J. (2001), Risk and decision analysis in project, Project Management Institute, Inc., Newtown Square.
 20. Towarnicka H. (2000), Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Tworek P. (2010), Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
 22. Wideman M. R. (1992), Project & Risk Management. A Guide to Managing Project Risks & Opportunities, Project Management Institute, Newtown Square.
 23. Zachorowska A. (2006), Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu