BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szelągowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie mieszkań na wynajem w świetle rządowej reformy budownictwa społecznego : implikacje dla sektora bankowego
Źródło
Bezpieczny Bank, 2011, nr 2 (44), s. 141-154, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo społeczne, Finansowanie mieszkalnictwa, Sektor bankowy, Potrzeby mieszkaniowe
Social construction, Housing financing, Banking sector, Housing needs
Abstrakt
Opracowaniu przypisano następującą hipotezę badawczą: powodzenie reformy budownictwa społecznego uzależnione jest od skali zaangażowania banków w finansowanie budowy i wykupu społecznych zasobów mieszkaniowych na wynajem. Mając na uwadze powyższe, w artykule poruszono kolejno wybrane aspekty zaspokajania społecznych potrzeb mieszkaniowych, następnie zdefiniowano społeczne budownictwo mieszkaniowe, po czym zaprezentowano kwestię zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w świetle założeń wspomnianej reformy budownictwa społecznego oraz przedstawiono następstwa kredytowania mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu w formule społecznych grup mieszkaniowych dla polskiego sektora bankowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryx M., Elementy polityki mieszkaniowej USA a możliwości ich zaadaptowania do warunków polskich, [w:] Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwości zastosowania, W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 2. Burke P., People's History or Total History, [w:] R. Samuel (red.), People's History and Socialist Theory, Routledge and Kegan Paul, London 1981.
 3. Conway J., Housing Policy, the Gildgredge Press Ltd, London 2003.
 4. Drakakis-Smith D., Third World Cities: Sustainable Urban Development III: Basic Needs And Human Rights, Urban Studies 1997, No. 34.
 5. Hirsch F., Social Limits to Growth, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1976.
 6. Leckie S., From Housing Needs to Housing Rights: An Analysis of the Rights to Housing under International Human Rights Law, International Institute for Environment and Development, London 1992.
 7. Ministerstwo Infrastruktury, Założenia projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Warszawa 29 kwietnia 2010 r.
 8. Robinson R., Housing Economics and Public Policy, Macmillan, London 1979.
 9. Smith W.F., What is Housing? [w:] D.R. Mandelker, R. Montgomery (red.), Housing in America: Problems and Perspectives, The Bobbs-Merrill Company Inc., New York 1973.
 10. Szelągowska A., Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, CeDeWu, Warszawa 2011.
 11. Szelągowska A., Systemy długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe we współczesnej bankowości detalicznej, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2010.
 12. United Nations Center for Human Settlements, An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements, Oxford University Press, Oxford 1996.
 13. Vliet W. van, Fava S., Housing Needs and Policy Approaches: An Overview, [w:] W. van Vliet, E. Huttman, S.F. Fava (red.), Housing Needs and Policy Approaches. Trends in Thirteen Countries, Duke University Press, New York 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu