BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębkowska Katarzyna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej
Predicting Bankruptcy of Enterprises with Selected Multivariate Statistical Analysis Methods
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 1, s. 175-184, rys., tabl., bibliogr. 10 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Wielowymiarowa analiza statystyczna, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Drzewa klasyfikacyjne, Analiza dyskryminacyjna
Multi-dimensional statistical analysis, Enterprises bankruptcy forecasting, Classification trees, Discriminant analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena sprawności wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Porównano wyniki klasyfikacji trzech metod: drzew klasyfikacyjnych, regresji logitowej oraz analizy dyskryminacyjnej. W ramach badania stworzono bazę polskich przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory, wśród których znaleźli się zarówno bankruci jak i niebankruci, a proporcja między jednymi a drugimi wyniosła 1:1. Każde przedsiębiorstwo zostało opisane za pomocą zmiennych diagnostycznych w postaci wskaźników finansowych. Dane do analizy zebrano na podstawie informacji zamieszczonych w bazie Corporate Database sewisu Emerging Markets Information Service (EMIS). (abstrakt oryginalny)

This article aims to assess the efficiency of selected methods of multivariate analysis. The statistical fixed in predicting bankruptcy of enterprises. Compared the classification results of three methods: classification trees, regression of logit and discriminant analysis. The study created a base of Polish companies representing various sectors, among whom were both bankrupt and no-bankrupt, and the ratio between one and the others was 1:1. Each company is described by means of diagnostic variables as financial ratios. Data were collected for analysis on the basis of information contained in the Corporate Database Emerging Markets Information Service (EMIS). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Callaghan J, Parkash M, Singhal R, (2009), Going - Concern Audit Opinions and the Provision of Nonaudit Services: Implications for Auditor Independence of Bankrupt Firms, Auditing: A Journal of Practice & Theory, American Accounting Association, Vol. 28, No. 1.
  2. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Borowiecki R. (red) (1996), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw.., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  3. Hadasik, D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyt 153, Poznań.
  4. Maingot M., Zeghal D. (2010), An Analysis of the Explanatory Paragraphs of Auditors' Going - Concern Reports and Footnotes of Bankrupt Companies Under SAS No. 59, The IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices, Vol. IX, Nos. 1&2.
  5. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, (red.) Gatnar E., Walesiak M. (2004), AE, Wrocław.
  6. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  7. Pogodzińska M., Sojak S. (1995), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, w: AUNC, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń.
  8. Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
  9. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2010 roku, (2011), Warszawa.
  10. Wędzki D., Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badań, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE, t. I, Zarzecki D. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu