BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartos Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach zachowań konsumentów
The Application of Artificial Neural Networks in Research of Consumer Behaviour
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 15-23, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Badanie preferencji konsumenckich, Sieci neuronowe
Consumer behaviour, Consumer preferences research, Neural networks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrastająca rola badań nad zachowaniami konsumentów oraz powstające coraz większe bazy danych o klientach wymuszają stosowanie coraz bardziej efektywnych narzędzi do ich eksploracji. Jednym z nich są niewątpliwie sztuczne sieci neuronowe. Dużą zaletą sieci, obok możliwości analizy ogromnych ilości danych, jest fakt, że pozwalają one tworzyć modele dla zjawisk i procesów, dla których zależności przyczynowe decydujące o przebiegu określonego zjawiska lub prawa rządzące procesem, nie są do końca znane. W artykule zaprezentowane zostały trzy przykładowe obszary zastosowania sieci w badaniach zachowań konsumentów, należy jednak zauważyć, że z powodzeniem mogą być one stosowane także w innych obszarach tej dziedziny. (fragment tekst)

The article presents the application of artificial neural networks in three areas of research of consumer behaviour: classification of customer credit risk, market basket analysis and customer segmentation. The paper also describes main tasks and a scope of the research of consumer behaviour and, moreover, it contains the basic information about artificial neural networks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 2. Bartos K., Pozyskiwanie wiedzy z danych za pomocą sieci neuronowych, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego - stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, tom II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin 2011.
 3. Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych - wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Lula P., Paliwoda-Pękosz G., Tadeusiewicz R., Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 5. Migdał-Nejman K., Zastosowanie samouczącej się sieci neuronowej typu SOM w analizie koszykowej, w: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 17, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 6. Migdał-Nejman K., Analiza porównawcza samouczących się sieci neuronowych typu SOM i GNG w poszukiwaniu reguł asocjacyjnych, w: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 18, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 7. Mynarski S., Metody badań marketingowych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
 8. Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 9. Tadeusiewicz R., Wstęp do sieci neuronowych, w: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 - Sieci neuronowe, tom 6, red. M. Nałęcz, Polska Akademia Nauk, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.
 10. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne - wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 11. Ząbkowski T., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny ryzyka kredytowego klienta w telekomunikacji w: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 15, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu