BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pondel Hanna (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Agricultural Activity and the Environment : the Assesment of the Topic in the Light of Questionnaire Survey
działąlność rolnicza środowiska - ocena problematyki w świetle badań ankietowych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 152, s. 85-99, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Produkcja rolna, Badania ankietowe, Produkcja proekologiczna
Environmental protection, Agricultural production, Questionnaire survey, Pro-ecological production
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja opinii wielkopolskich producentów rolnych na temat znajomości pojęć określających metody produkcji rolnej przyjazne środowisku, wpływu działalności rolniczej na środowisko, czynności podejmowanych w celu ochrony środowiska, atrakcyjności ekologicznych metod produkcji oraz uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych. Zainteresowanie rolników stosowaniem metod produkcji przyjaznych środowisku nie jest wśród wielkopolskich producentów rolnych zbyt duże. Z jednej strony wpływa na taką postawę ich przekonanie o nieszkodliwości produkcji rolnej dla środowiska, z drugiej fakt, że metody produkcji przyjazne środowisku charakteryzuje m.in. niższa wydajność produkcji - cel ekologiczny jest konkurencyjny wobec celu ekonomicznego i obu nie można osiągnąć na wysokim poziomie. Na podstawie badań ankietowych można wnioskować, że charakter produkcji rolnej nie wpływa zasadniczo na znajomość badanej problematyki wśród producentów rolnych. Wiedza rolników jest kwestią indywidualną, jest wypadkową szkoleń, różnych form dokształcania, poziomu wykształcenia, a przede wszystkim chęci jej poszerzania. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ochrona środowiska 2008, GUS, Warszawa 2008, p. 125-234 (Environment protection 2008, Central Statistical Office, Warsaw 2008).
  2. Środki produkcji w rolnictwie w 2007 r, GUS, Warszawa 2008 (Means of production in the farming in 2007, Central Statistical Office, Warsaw 2008).
  3. Kowalak Z., Ekonomika i organizacja rolnictwa, part 1, eMPi2, Poznań 199" (Kowalak Z., Economics and organization of agriculture, part 1, eMPi2, Poznar 1997).
  4. Budynki i infrastruktura techniczna w gospodarstwach rolnych 2002, Powszechny Spis Rolny 2002, GUS, Warszawa 2003; www.stat.gov.pl (Buildings and the technical infrastructure in an arable farms 2002, Universal Agricultural List 2002, Central Statistical Office, Warszawa 2003; www.stat.gov.pl).
  5. Bołtromiuk A., Wizja zrównoważonego rozwoju wsi unijnej i postindustrialnego rolnictwa w perspektywie 2025, in: J. Wilkin (ed.), Polska Wieś 2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, p. 170-171 (Bołtromiuk A., Vision of the union village sustainable development and the postindustrial farming in the prospect of 2025, in: J. Wilkin (ed.), Poland Village 2025. Vision of the development, Fund of the Cooperation, Warsaw 2005).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu