BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesaga-Słomczewska Elżbieta J. (Uniwersytet Łódzki), Iwińska-Knop Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Internet jako narzędzie doskonalenia jakości procesu negocjacyjnego
Internet as a Tool for Quality Improvement of Negotiation Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 24-33, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Negocjacje, Style negocjacji, Internet
Negotiations, Negotiations style, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istnieje wiele obszarów, niestety niedostrzeganych przez decydentów, w których wykorzystywanie Internetu mogłoby przyczynić się do usprawnienia procesów biznesowych. Takim obszarem są niewątpliwie procesy negocjacyjne, jak dotychczas bardzo oporne na wpływ innowacji technologicznych. (...) Nasuwa się pytanie, czy niskie zainteresowanie wykorzystaniem Internetu w procesach negocjacyjnych jest wynikiem utartych sposobów zachowań będących konsekwencją głęboko zakorzenionych poglądów i niechęci do wprowadzania zmian, czy też ma uzasadnienie w jego niewielkiej przydatności praktycznej podczas dochodzenia do consensusu? (...) Poszukiwanie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie stało się podstawą do określenia celu opracowania. Jest nim wskazanie obszarów procesu negocjacyjnego, w których, naszym zdaniem, wykorzystanie Internetu jest w pełni zasadne z uwagi na jego funkcję wspomagającą i podnoszącą jakość tego procesu, oraz przedstawienie tych pól, gdzie konieczne jest tradycyjne spotkanie face to face. (fragment tekstu)

The article indicates the fields of the usage of Internet in the negotiation process. In particular the article refers to IT models which support negotiation. E-sourcing is being considered as a new tool useful in the running the negotiation. Also a comparison between traditional and Internet negotiation is described. Considerations are based on the subject literature and experiences of the Authors which is are a results of their own research work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biesaga-Słomczewska E.J., Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 2. Biesaga-Słomczewska E.J., Negocjacje przez Internet jako wyzwanie XXI wieku, Zeszyty Naukowe WSH 5a, Kielce 2007.
 3. Cenker E.M., Negocjacje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2002.
 4. Cohen H., Wynegocjuj to!, Helion, Gliwice 2006.
 5. Drzazga M., Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 6. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 7. Rządca R.A., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003.
 8. Wachowicz T., Negotiation and Arbitration Support with Analytic Hierarchical Process, w: Multiple Criteria Decision Making, red. T. Trzaskalik, AE, Katowice 2007.
 9. Wachowicz T., E-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie, AE, Katowice 2006.
 10. Wachowicz T., Model wspomagania mediatora w negocjacjach dwustronnych, cz. I, "Badania Operacyjne i Decyzje", 2004 nr 3-4.
 11. Wachowicz T., Konstrukcja systemu wspomagania negocjacji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Zeszyty Naukowe WSH, Kielce 2007, nr 5a.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu