BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wędzki Dariusz (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2005, no 3, s. 49-70, tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Bankructwo, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Model logitowy
Bankruptcy, Enterprises bankruptcy forecasting, Logit model
Abstrakt
The ability to predict corporate bankruptcy in advance is a focus of interest for many professionals such as auditors, investors, bank officials and others. For example, an auditor is obliged to state whether the valuation of balance sheet positions is made in accordance with the going concern principle of accounting. A bankruptcy prediction model is therefore used to examine the going concern assumption (Holda 2001). The model can also be useful for institutional and private investors in evaluating the risk of insolvency of companies traded on the Warsaw Stock Exchange (Stos & Gajdka 2003). A traditional area of bankruptcy prediction models is banking, in which such a model is used in an analytical stage as well as in borrower credit applications (both institutional and individual) and in monitoring debt repayment (Marzec 2003). (fragment of original text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu [Statistics in Management], Wyd. Naukowe PWN, Warsaw 2000.
 2. Afifi A., Clark V., Computer-Aided Multivariate Analysis, Chapman and Hall, London 1996.
 3. Altman E., 1968, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", vol. 23, nr 4.
 4. Altman E., Haldeman R., Naryanan P., 1977, Zeta Analysis. A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations, "Journal of Banking and Finance", vol. 1, nr 1.
 5. Chatfield C., Collins A., Introduction to Multivariate Analysis, Chapman and Hall, London 1980.
 6. Chen K., Shimerda Th., 1981, An Empirical Analysis of Useful Financial Ratios, "Financial Management", vol. 10, nr 1.
 7. Dobosz M., Statystyczna analiza wyników badań [Statistical analysis of research results], Exit, Warsaw 2001.
 8. Gombola M., Haskins M., Ketz E., Williams D., 1987, Cash Flow in Bankruptcy Prediction, "Financial Management", vol. 16, nr 4.
 9. Grice J., Dugan M., 2001, The Limitations of Bankruptcy Prediction Models: Some Cautions for the Researcher, "Review of Quantitative Finance and Accounting", vol. 17, nr 2.
 10. Gruszczyński M., 2000, Dobór zmiennych objaśniających do modelu logitowego [Selecting Explanatory Variables for Logit Models], "Przegląd Statystyczny", nr 1-2.
 11. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości [Models and Forecasts of Qualitative Models in Finance and Banking], Monografie i opracowania [Monographs and Studies], SGH, Warsaw 2001.
 12. Gujarati D., Basic Econometrics, McGraw-Hill, New York 1988.
 13. Gurgul S., 2003, Upadłość - ocena przedsiębiorstwa dłużnika przez sąd [Bankruptcy - Evaluation of the Debtor's Enterprise by the Court], Paper to the 'Zarządzanie finansami' [Financial Management] Conference in Międzyzdroje, vol. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 14. Hadasik D., 1998, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania [Company Bankruptcy in Poland and Its Forecasting], Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 153 [Academic papers of the Poznań University of Economics].
 15. Hołda A., 2001, Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Z/r [Forecasting Bankruptcies in the Polish Economy Using the ZH Discriminant Function], "Rachunkowość", nr 5.
 16. Jane A., Kraska M., Credit-Scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej [Credit-Scoring. A Modern Method for Evaluating Credit Volume], Biblioteka menedżera i bankowca, Warsaw 2001.
 17. Jolliffe I., Principal Component Analysis, Springer, New York 2002.
 18. Jones F., 1987, Current Techniques in Bankruptcy Prediction, "Journal of Accounting Literature", vol. 6.
 19. Kahya E., 1997, Prediction of Business Failure: A Funds Flow Approach, "Managerial Finance", vol. 23, nr 3.
 20. Kleinbaum D., Logistic Regression, Springer, New York 1992.
 21. Korol T., 2003, Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji gospodarczej [Company Bankruptcies in Poland During the Period of Economic Transformation], "Gospodarka w praktyce i teorii", nr 1.
 22. Maddala G., 1991, A Perspective on the Use of Limited-Dependent and Qualitative Variables Models in Accounting Research, "Accounting Review", vol. 66, nr 4.
 23. Marzec J., Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstwie modeli logitowych i probitowych [Analysis of the Insolvency of Borrowers on the Basis of Logit and Probit Models], Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 628 [Academic papers of the Cracow University of Economics], Cracow 2003.
 24. Mossman Ch., Bell G., Swartz M., Turtle H., 1998, An Empirical Comparison of Bankruptcy Models, "Financial Review", vol. 33, nr 2.
 25. Ohlson J., 1980, Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, "Journal of Accounting Research", vol. 18, nr 1.
 26. Platt H., Piatt M., 2002, Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-Based Sample Bias, "Journal of Economics and Finance", nr 2.
 27. Sharma D., 2001, The Role of Cash Flow Information in Predicting Corporate Failure: The State of the Literature, "Managerial Finance", vol. 27, nr 4.
 28. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki [An Accessible Course in Statistics], vol. 2, StatSoft, Cracow 2000.
 29. Stasiewski T., 1996, Z-Score - Index przewidywanego upadku przedsiębiorstwa [Z-score - an Index of Predicted Company Bankruptcy], "Rachunkowość", nr 12.
 30. Ostasiewicz W. ed., Statystyczne metody analizy danych [Statistical Methods of Data Analysis], Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wroclaw 1999.
 31. Stos D., Gajdka J., 2003, Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001 [Assessment of the Financial Condition of Polish Public Companies During the 1998-2001 Period], Paper to the "Zarządzanie finansami" [Financial Management] Conference in Międzyzdroje, vol. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 32. Wędzki D., 2000, Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków [The Problem of Using Ratio Analysis to Forecast the Bankruptcy of Polish Enterprises - A Case Study], "Bank i Kredyt", nr 5.
 33. Zarzecki D., 2003 Analiza dyskryminacyjna jako metoda oceny zagrożenia bankructwem [Discriminant Analysis as a Method for Assessing the Threat of Bankruptcy], Paper to the "Zarządzanie finansami" [Financial Management] Conference in Międzyzdroje, vol. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 34. Żmijewski M., 1984, Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models, "Journal of Accounting Research", vol. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu