BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwińska Anna (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
The Post-Socialist City : New Stages, New Spectacles of Urban Life
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2005, no 3, s. 71-85, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo postsocjalistyczne, Socjologia miasta, Tożsamość miasta
Post-communist society, City sociology, Identity of the city
Abstrakt
The increasingly intense economic competition of the great cities of Western and Central Europe has begun. Cities are also struggling for the status of "metropolis", "centre of culture and science" and "tourist attraction". This competition necessitates economic changes, but it is important for national prestige and to satisfy the ambitions of particular countries. Due to the opening up to foreign investment and close economic contacts with foreign countries, post-socialist cities are developing a market for luxurious accommodation for offices and institutions, the prices of which are comparable to rents in Vienna, Brussels and Amsterdam (Pichler--Milanovich 1994, pp. 1097-1115). Dynamically changing cities change the character of small companies. New professions, computer services, office management, advertising agencies and consulting services have stormed the market, while "old" craftsmen cannot withstand the competition and, unable to afford rising rents, have begun moving out into the suburbs. (fragment of original text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basista A., Opowieści budynków. Architektura czterech kultur [Tales of Buildings. The Architecture of Four Cultures], Wyd. Naukowe PWN, Warsaw 1995.
 2. Dahrendorf R., 'Homo Sociologicus' in Essays in the Theory of Society, Stanford University Press, Stanford 1968.
 3. Domański H., Społeczeństwa klasy średniej [Middle Class Societies], Institute of Philosophy and Sociology PAN, Warsaw 1994.
 4. Goldzamt E., Szwidkowski O., Kultura urbanistyczna krajów socjalistycznych [The Urban Culture of Socialist Countries], Arkady, Warsaw 1987.
 5. Harloe M., 1996, Cities in Transition @@@ Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies, eds. Andrusz G., Harloe M., Szelenyi I., Blackwell, Oxford.
 6. Jałowiecki B., 1982, Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej [The Process of Valuating Urban Space] @@@ Przestrzeń i społeczeństwo [Space and Society], ed. Pióro Z., Książka i Wiedza, Warsaw.
 7. Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni [The Social Production of Space], Książka i Wiedza, Warsaw 1988.
 8. Jałowiecki B., 1995, Miasto polskie - między utopią a rzeczywistością [The Polish City - Between Utopia and Reality] @@@ Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne [Territorial Communities], ed. Starosta P., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Kovacs Z., 1994, City at the Crossroads: Social and Economic Transformation in Budapest, "Urban Studies", vol. 31, nr 7.
 10. Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu [Metaphors in Our Life], PWN, Warsaw 1988.
 11. Lipok-Bierwiaczonek M., 1993, Mit 'surowego korzenia' a rzeczywistość kulturowa [The Myth of the 'Raw Root' @@@ Tychy. Problemy miasta i perspektywy ich rozwiązania [Tychy. The Problems of a City and Prospects for Their Resolution], ed. Szczepański M.S., Seminar Materials.
 12. Maliszewski A. ed., 1995, Motywacje podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek [The Reasons for Becoming Self-Employed] @@@ Przedsiębiorczość w małym mieście [Entrepreneurship in a Small Town], eds. Maliszewski A., Stolińska-Janic J., Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warsaw.
 13. Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa [Well-Known Quotations], PIW, Warsaw 1990.
 14. Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej [Social Psychology], vol. 3, PWN, Warsaw 1967.
 15. Pichler-Milanovich N., 1994, The Role of Housing Policy in the Transformation Process of Central-Eastern European Cities, "Urban Studies", vol. 31, nr 7.
 16. Prawełska-Skrzypek G., Miasta o niesharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców [Cities of Distorted Development as Seen by Their Inhabitants], Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 1990.
 17. Sowa K.Z., 1988, Kraków - trwanie i zmiana [Kraków - Continuity and Change] @@@ Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce [Urbanization and the Transformation of Cities in Poland], eds. Jałowiecki B., Kaltenberg-Kwiatkowska E., Ossolineum, Wrocław-Warsaw.
 18. Sowa K.Z., Socjologia, społeczeństwo, polityka [Sociology, Society, Politics], Wyd. WSP, Rzeszów 1992.
 19. Syrkus H., Ku idei osiedla społecznego [Towards the idea of social housing], PWN, Warsaw 1976.
 20. Wallis A., Socjologia przestrzeni [The Sociology of Space], Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warsaw 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu