BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koszty podatkowe w nauczaniu przedmiotu : rachunek kosztów i wyników
Tax Costs in Teaching Cost Accouting
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 63, s. 213-222, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Rachunek wyników, Koszty uzyskania przychodów
Cost accounting, Income statement, Cost of revenue
Uwagi
summ.
Abstrakt
Według autora tej pracy istnieje konieczność uwzględniania problemu kwalifikowania kosztów w aspekcie przedmiotowym i czasowym w nauczaniu dotyczącym zarówno podatków, jak i rachunkowości. Pomijanie aspektów podatkowych w zajęciach z rachunkowości finansowej oraz z rachunku kosztów (w szczególności systematycznego) i wyników ogranicza praktyczne przygotowanie absolwentów. Celem artykułu jest analiza problemu kwalifikowania kosztów uzyskania przychodów, a w szczególności określania momentu uznawania kosztów w rachunku dochodu podatkowego i wskazanie możliwych rozwiązań. (fragment tekstu)

The income is tax category and the procedures for its determination should be included in the teaching of cost accounting. Keeping an account of the income is to determine the appropriate revenue and costs in accordance with the norms of tax law. The correct determination of costs of revenue is an integral part of the tax settlement and should be teaching not only the objects of taxation, but also accounting. A particular problem is the identification and determination of the recognition of deductible. Determining the time of incurring the cost and the deduction of income account may be especially difficult in the case of the taxpayer's accounts. Imprecise tax rules for many taxpayers are a source of additional business risk. This risk is due, inter alia, lack of regulation on the costs directly related to income and other than directly related to income. In addition, tax law does not specify in some detail the principles of accounting and costing revenue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Felis P., Jamrozy M., Szlęzak-Matusewicz J. 2010. Podatki i składki w działalności przedsiębiorstw. Warszawa, Difin, 132-134.
  2. Litwińczuk H., Karwat P. 2008. Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1. Warszawa, Wolters Kluwer, 117-118.
  3. Nykiel W., Mariański A., Strzelec D., Walińska E., Bojanowski W., Wencel A. 2007. Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego. Gdańsk, ODDT, 13-31.
  4. Olchowicz I. 2009. Rachunkowość podatkowa. Warszawa, Difin, 116-120.
  5. Pietrasiewicz W., Romańczuk M. 2007. Koszty uzyskania przychodów. Warszawa, C.H. Beck, 171-173.
  6. Podatek dochodowy od osób prawnych. 2007. Red. T. Marciniuk. Warszawa, C.H. Beck, 371-380.
  7. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 2007. Red. T. Marciniuk. Warszawa, C.H. Beck, 485-494.
  8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zmianami.
  9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. DzU z 2010 r., nr 51, poz. 307.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu