BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Jarosław A. (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Transmisje sportowe w mediach elektronicznych jako doskonałe narzędzie do działań komunikacji marketingowej
Electronic Sports Transmission as the Perfect Medium for Marketing Communications
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 63-73, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Sport, Komunikowanie marketingowe, Media informacyjne
Sport, Marketing communication, Information media
Uwagi
summ.
Abstrakt
Transmisje wydarzeń sportowych stanowią doskonałą platformę do działań promocyjnych przedsiębiorstw. (...) Podczas relacji sportowych firmy mogą wykorzystywać takie klasyczne formy promocji, jak reklama telewizyjna czy internetowa, bloki sponsorskie, a także prezentacje swoich marek podczas trwania imprezy sportowej. (...) Marki są umieszczane w przestrzeni imprezy sportowej, na banerach, bandach boiska, strojach zawodników, wykorzystywanym przez nich sprzęcie sportowym, strojach trenerów. (fragment tekstu)

Sport, globalization and a development of new digital technologies has created a very important global market for sports events. It is a great tool for conducting promo-tional activities for global and other firms. During a sporting event spectators watching the spectacle can also watch the sponsors' brands. Brands coexist side by side. Thus presence of brands in marketing communication can be described as a model of coexist-ence. This communication channel is becoming more frequent and often used by com-panies that want to build a strong position in the minds of consumers and in the real marketplace.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biznes. 7 tom. Twórcy teorii ekonomicznych, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. Golka M., Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna Artia, 1994.
  3. Karczmarek B., Cz. Sikorski, Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź 1996.
  4. Mrozewicz L., Śniegocki R., Historia. Dzieje starożytne, Nowa Era, Warszawa 2011.
  5. Szulce H., Janiszewska K., Zarządzanie marką, Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  6. The World in 2011 (Świat 2011), The Economist, Wprost.
  7. Zabiegała A., Czy marka musi mieć twarz?, Marketing w praktyce, styczeń 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu