BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szplit Marcin (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty działania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach
Computer Information Systems in Support of Marketing Area in Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 101-108, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsięwzięcia informatyczne, Systemy informatyczne, Pomiar efektywności, Zarządzanie przedsiębiorstwem
IT projects, Computer system, Efficiency measurement, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie potrzeby pomiaru ważnych wskaźników ekonomicznych w trakcie wdrożenia oraz funkcjonowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Ocena związku przedsięwzięcia informatycznego z funkcją marketingową organizacji oraz ustalenie stopnia realizacji jego celów rynkowych określa wpływ tego przedsięwzięcia na tworzenie wartości organizacji w długim okresie. Elementem systemu oceny jest pomiar efektywności przedsięwzięcia informatycznego, rozumianej jako stosunek cenności wyników użytecznych do poniesionych kosztów. Mając na uwadze klasyfikację korzyści i kosztów, należy stwierdzić, że ocena efektywności przedsięwzięcia informatycznego może dotyczyć kilku poziomów.(...)Przedstawiona powyżej metodyka kalkulacji ROI jest ogólnym zarysem podejścia do analizy ekonomicznych aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu informatycznego w kontekście realizowanej funkcji marketingowej. Każde przedsiębiorstwo wdrażające system informatyczny może charakteryzować się innym modelem biznesowym działalności i przez to pomiar wskaźnika ROI będzie przebiegać nieco odmiennie, jednak ogólne założenia pozostaną takie same (fragment tekstu)

The article focuses on the need of the assessment of the economic value, which is often omitted during implementations of computer systems in enterprises. Such an assessment is not a simple matter since the appearance of a computer system in the enterprise provokes a lot of changes both of direct as well as indirect character. The special attention in the article is put to ROI methodology in computer projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
  2. Collin S., Marketing w sieci, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2002.
  3. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
  4. Raport E-commerce, Internet Standard, V edycja, wrzesień 2011.
  5. Siegel D., Futuryzuj swoją firmę. Strategia biznesu w dobie e-klienta, Wydawnictwo IFC Press, Kraków 2001.
  6. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  7. www.socialmedia.pl/tag/social-media-definicja/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu