BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żywiecka Hanna (Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Stabilność finansowa jako cel współczesnego banku centralnego
Źródło
Bezpieczny Bank, 2012, nr 3 (48), s. 51-73, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Banki centralne, Stabilność finansowa, System finansowy, Regulacje prawne, Strefa euro, Regulacje bankowe
Central banks, Financial sustainability, Financial system, Legal regulations, Eurozone, Bank regulations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Szwajcaria, Czechy, Polska
United States of America (USA), United Kingdom, Switzerland, Czech Republic, Poland
Abstrakt
Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza poświęcona jest charakterystyce pojęcia stabilności finansowej, przy uwzględnieniu różnorodności definicji prezentowanych w fachowej literaturze. Omówiono w niej także znaczenie stabilności finansowej dla prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego, a w następstwie również dla gospodarki realnej. Część druga ukazuje rolę banku centralnego w utrzymywaniu stabilności systemu finansowego, która jest realizowana niejako naturalnie, niezależnie od kształtu nadzoru finansowego w danym kraju czy też formalizacji celu w akcie prawnym, regulującym działalność banku centralnego. Część trzecia prezentuje przegląd ustawodawstwa wybranych instytucji monetarnych pod kątem przypisania bankowi centralnemu zadania polegającego na ochronie i wzmacnianiu bezpieczeństwa systemu finansowego. (fragment tekstu)

The financial stability, regarded as the ability of the financial system to enable the efficient allocation of savings, is a public issue of great significance, therefore the responsibility for its maintenance is divided among many institutions acting on the basis of financial safety. The necessity of public intervention is dependent on the financial system specificity and its vulnerability to systemic risk and market failures. Central banks have the longest tradition of activity in the area of protecting the stability of the financial system. In modern market economy the prime goal of monetary policy conducted by central banks is to maintain the price stability in the long term. The involvement of monetary authority in the maintenance of the financial stability results from its responsibility for the accomplishment of the primary goal. There is no consensus among economists concerning the relations between the financial and monetary stability. The interest of central banks in maintenance of the financial stability is also connected with their supervisory function over the safety and efficiency of the payment system. Central banks more and more frequently participate in the management of crisis situations, fulfilling their role as the lender of the last resort. In countries where the supervisory functions over the banking sector are entrusted to integrated financial supervision, central banks do not resign from the analysis of threats to the economy with a particular consideration of examining its resilience to potential shocks. The review of the central banking regulation indicates that the financial crisis initiated in 2007 persuaded many countries to amend its law by expanding the central bank responsibility in the area of financial system safety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borio C., Rediscovering the macroeconomic roots of financial stability policy: journey, challenges and a way forward, BIS Working Papers No. 354, Monetary and Economic Department, September 2011.
 2. Borio C., Drehmann M., Towards an operational Framework for financial stability: " fuzzy" measurement and its consequences, BIS Working Papers No. 284, Monetary and Economic Department, June 2009.
 3. Borio C., Lowe P., Asset prices, financial and monetary stability: exploring the nexus, BIS Working Paper, No. 114, Monetary and Economic Department, July 2002.
 4. Crockett A., Why Is Financial Stability a Goal of Public Policy?, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, Fourth Quarter 1997.
 5. Ferguson Jr R.W., Should financial stability be an explicit central bank objective?, BIS Papers No. 18, Monetary and Economic Department, September 2003.
 6. Handbook of Central Banking and Financial Authorities in Europe. New Architectures in the Supervision of Financial Markets, D. Masciandaro, E. Elgar (red.), Cheltenham, Northampton 2005.
 7. Herrero A.G., del Rio P., Central Banks as Monetary Authorities and Financial Stability, [w:] Handbook of Central Banking and Financial Authorities in Europe. New Architectures in the Supervision of Financial Markets, D. Masciandaro, E. Elgar (red.), Cheltenham, Northampton 2005.
 8. Independence and Accountability. Developments in Central Banking, Banque de France - Bicentennial Symposium, Paris, May 2000.
 9. Issing O., Monetary and financial stability: is there a trade-off?, BIS Papers No. 18, Monetary and Economic Department, September 2003.
 10. Labonte M., Changing the Federal Reserve's Mandate: An Economic Analysis, Congressional Research Service, February 25, 2011.
 11. Maintaining Financial Stability in a Global Economy, Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.
 12. Mishkin F.S., The causes and propagation of financial instability: lessons for policymakers, [w:] Maintaining Financial Stability in a Global Economy, Kansas City.
 13. Monetary stability, financial stability and the business cycle: five views, BIS Papers No 18, Monetary and Economic Department, September 2003.
 14. Ostałecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
 15. Padoa-Schioppa T., Central banks and financial stability: exploring a land in between, Paper presented at the Second ECB Central Banking Conference: The transformation of the European Financial System, Frankfurt am Main, October 2002.
 16. Solarz J.K., Rozwój systemów bankowych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 17. Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Studium teoretyczno- -porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 18. Szczepańska O. i in., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Materiały i Studia, Zeszyt nr 173, Warszawa kwiecień 2004 r.
 19. Trichet J.C., Introductory Remarks, [w:] Independence and Accountability. Developments in Central Banking, Banque de France - Bicentennial Symposium, Paris, May 2000.
 20. Weber A., Financial Market Stability, Financial Markets Group Public Lecture, FMG Review, No. 78, July 2008.
 21. Wójtowicz G., Bank centralny w gospodarce rynkowej, [w:] Bankowość centralna od A do Z, R. Kokoszczyński, B. Pietrzak (red.), Narodowy Bank Polski 2007.
 22. ^ Act No. 6/1993 Coll. on the Czech National Bank.
 23. Bank of England Act 1998, Chapter 11 http://www.bankofengland.co.uk/about/legislation/ 1998act.pdf z dnia 30.10.2011 r.
 24. Consolidated Version of The Treaty on The Functioning of The European Union, 13 December 2007, European Union, 2008/C 115/01.
 25. Federal Act 951.11 on the Swiss National Bank of 3 October 2003 (as at 1 January 2009).
 26. Federal Reserve Act (ch. 6, 38 Stat. 251, enacted December 23, 1913, 12 U.S.C. ch.3), pełna nazwa: An Act To provide for the establishment of Federal reserve banks, to furnish an elastic currency, to afford means of rediscounting commercial paper, to establish a more effective supervision of banking in the United States, and for other purposes, http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/fract.htm
 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (stan prawny na dzień 30 grudnia 2010 r.).
 28. ^ A new approach to financial regulation: judgement, focus and stability, HM Treasury, July 2010, http://www.hm-treasury.gov.uk/d/consult_financial_regulation_condoc.pdf z dnia 30.10.2011 r.
 29. Memorandum of Understanding between HM Treasury, the Bank of England and the Financial Services Authority, http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/mou. pdf z dnia 30.10.2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu