BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Romuald I. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sektor nauki i przedsiębiorstw : obojętność czy współpraca?
Science and Business Sector : Indifference or Cooperation? How to Awaken SME Cooperation with Science?
Źródło
Problemy Jakości, 2012, nr 7-8, s. 42-46, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sektor przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo, Polityka badawczo-rozwojowa, Nauka, Innowacje
Manufacturing sector, Enterprises, R&D policy, Science, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Najbardziej znaczące kamienie milowe w postępie cywilizacyjnym stanowią szeroko rozumiane innowacje technologiczne i osiągnięcia nauk technicznych. Pozwalają one wytwarzać i doskonalić nowe produkty i usługi. Obecnie kluczowe technologie charakteryzują się wysokimi nakładami na B+R, złożonością rozwiązań, skracaniem czasu do wejścia na rynek i cyklu życia produktu, szybką dyfuzją innowacji, szybkim starzeniem się inwestycji i technologii, a w początkowym okresie dużym ryzykiem finansowym i rynkowym. W światowych statystykach daną gałąź przemysłu uznaje się za dziedzinę wysokiej techniki, jeśli nakłady na prace badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie przekraczają wartość 5 procent, a nawet, jak w przypadku biotechnologii, farmacji czy nanotechnologii, więcej. Specjalizujące się w tych dziedzinach koncerny wydatkują obecnie do 20 procent przychodów uzyskanych z ich zastosowania. Prace badawczo-rozwojowe trwają nawet kilka lat. Te uwarunkowania sprawiają, że pomiędzy różnymi krajami powstaje luka technologiczna. W Polsce w stosunku do najwyżej rozwiniętych gospodarek świata, w tym także do niektórych krajów Unii Europejskiej, ta luka jest znaczna. Zmiana tego stanu powinna być jednym z najważniejszych celów polskiej polityki gospodarczej i naukowo-technicznej. (fragment tekstu)

In this paper low innovative ability of Poland (in macro scale) has been presented and some reasons were highlighted, namely various barriers. The special one is very low level of science - industry cooperation. The aim of this article is discussion of'open innovation' paradigm and presentation of INNOPENA(r) platform invented by Author and supported by this new concept. The main goal of this platform is enhance collaboration between science and industry for fast implementation of innovative concepts and its commercialization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmarking of technological parks in Poland. Report for 2010. PARP, Warszawa 2010.
 2. Bukowski M., Śniegocki A. Kurs na południe czy północ, Rzeczpospolita 20.03.2012 str.B8.
 3. Chesbrough H. Open Innovation: The Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston Mass., 2003.
 4. EIS, Innovation Union Scoreboard, 2010 i 2011.
 5. Etzkowitz H, Leydesdorff L. In the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University - Industry - Govermnment Relations, Cassell, London, 1997.
 6. Firmy muszą postawić na innowacje, Rzeczpospolita 03.11.2011,str B 8-9.
 7. Hausner J. Zielona wyspa samozadowolenia, Rzeczpospolita 27.02.2012.strB6.
 8. Józefiak C., Pobudzanie innowacji w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 roku, PAN, pod red. T. Baczko.
 9. Kurzydlowski K, Przełom za pięć -sześć lat, Rzeczpospolita 09.01.2012, str. B16.
 10. Nauka i Technika 2010 GUS.
 11. Ośrodki innowacyjności w Polsce. Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu. PARP, Warszawa 2011.
 12. Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010, Warszawa.
 13. Skawińska E., Instytucjonalne warunki współpracy między nauką i przemysłem dla wzrostu innowacyjności w Polsce, Marketing i Rynek, grudzień 2010, 56-60.
 14. World Competitive Yearbook 2010, 2011, Institute of Management Development, Lozanna.
 15. Skawińska E., Zalewski R.I. Status and prospects for development of infrastructure for technology transfer in Great Poland, Konferencja "Technology Innovations and Industrial Management", Lublin 2012.
 16. Zalewski R.I., Skawińska E., Impact of qualitative components of economic growth of nations, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics 9(3), 85-91, 2011. Zalewski R.I. Badanie barier współpracy podmiotów sfery nauki z przedsiębiorstwami w Wielkopolsce, Przegląd Organizacji (w druku)
 17. Zalewski R.I., Talaga Ł. Innovativeness of manufacturing companies in Greater Poland in the period 2004-2006, Towaroznawcze Problemy Jakości 3(28), 16-24 (2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu