BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Fiskalne instrumenty wobec łagodzenia skutków kryzysu
Fiscal Instruments against the Results of Economic Crisis
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 72, s. 49-62, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Instrumenty finansowe
Financial crisis, Financial instruments
Uwagi
summ., Na stronie tytułowej data wydania 2010
Abstrakt
Ostatnie lata mocno doświadczyły wiele gospodarek na całym świecie w zwalczaniu skutków kryzysów finansowych. W sytuacji, gdy mechanizm rynkowy nie jest w stanie niwelować wahań koniunkturalnych i skutecznie obronić zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, niezbędny okazuje się szeroko rozumiany interwencjonizm państwowy, który ma zapobiec dalszemu pogłębianiu się recesji.(...)Celem artykułu jest określenie stopnia przydatności kluczowych instrumentów finansów publicznych w łagodzeniu następstw kryzysu finansowego. (fragment tekstu)

Since the end of 2007, the world has experienced a sharp and deep decline in economic activity. In modern times, recessions have also caused by different reasons like central banks' inflationary policies and over-investment in risky, new commercial activities. These periodic recessions are characterized by decreases in national output and high unemployment rates and serve an essential function: they lead to the reallocation of the sources that makes the economy operate efficiently. The global crisis demands bold initiatives to rescue the financial sector, and boost worsening demand, with early resolution of the financial sector problems being a necessary condition for the stimulus to work. Since monetary policy is at the end of its rope, early, strong, and carefully thought-out fiscal policies are urgently needed. The size of the government help and what kind of fiscal policy should be implemented at that time are of central importance in the political discussions which shape economic policies in most countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio, www.tokio.polemb
 2. Bieńkowski w.: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. PWN, Warszawa 1995
 3. Bouvier M.: Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Biblioteka Przeglądu Podatkowego KiK, Warszawa 2000
 4. Brannon L, Edwards Ch.: The Troubling Return of Keynesianism. Tax and Budget Biulletin No. 52. Cato Institute, January 2009
 5. Drees B., Pazarbasioglu c.: The Nordic Banking Crisis: Pitfalls In Financial Liberalization. "IMF Occasional Paper" No. 161. International Monetary Fund 1998
 6. Economic Freedom of the World. 2009 Annual Report. Cato Institute
 7. Economy Statistics NationMaster, data dostępu: 2007-03-26
 8. Fiscal policy response to the crisis and achiving fiscal sustainability. OECD Economic Surveys: Japan, OECD 2009
 9. Głuchowski J.: Państwo opiekuńcze i wolnorynkowe - aspekty podatkowe. W: WYbrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów. Red. J. Nowakowski, J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2005
 10. Groningen Growth and Development Cenu'e (GGDC),www.ggdc.netldatabases
 11. Krugman RP.: Currencies and crises. The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London 1999
 12. Mehrez G., Kaufmann D.: Transparency, Liberalization and Banking Cnses. World Bank Policy, "Reasearch Working Paper" 2000, No. 2286.
 13. "OECD Economic Outlook" 2009, No. 85.
 14. Rainhard c., Rogoff K.S.: Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis Do Different? An International Historical Comparison. "NBER Working Paper" 2008, No. 13761
 15. Samuelson PA., Nordhaus W.D.: Ekonomia. PWN, Warszawa 1998
 16. www.cia.gov/library/publications/the-world-
 17. www.ubs.com/l/ShowMedia/ubs ch/wealth
 18. Żabiński A.: Wykorzystywanie dyskrecjonalnych narzędzi polityki fiskalnej w procesie stabilizacji koniunktury, mikro.univ.szczecin.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu