BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilski Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polityka stopy procentowej w świetle teorii ekonomicznych : wnioski dla strefy euro
Interest Rate Policy in Light of Economic Theory Conclusions for the Euro Area
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 273, s. 7-18, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Globalne aspekty kryzysu strefy euro
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Polityka pieniężna, Banki centralne, Strefa euro
Interest rate, Monetary policy, Central banks, Eurozone
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym zadaniem polityki monetarnej jest stabilizowanie poziomu cen (bezpośredni cel inflacyjny), a tym samym stwarzanie dogodnych warunków dla pogłębiania konwergencji realnej w strefie euro. Celem artykułu jest zbadanie, czy przyjęcie powyższych założeń odnośnie do jednolitej polityki pieniężnej było racjonalne z punktu widzenia teorii ekonomii, czy był to error fundamentalis? Czy ponadnarodowa polityka pieniężna może być efektywna, czy stopa procentowa jest omnipotentnym instrumentem polityki pieniężnej, czy raczej wartością wynikową która odzwierciedla relacje między różnymi wielkościami ekonomicznymi? (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the role of the interest rate in the main economic theories. In the paper Author analyses the basic determinants affecting the level of interest rates. The research allows to answer the question whether according to the economic theory the common interest rate policy is appropriate for all the countries of the euro zone. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boughton J., One the Origins of the Fleming-Mundell Model, JMFG Staff Paper, No 1, 2003.
 2. Disyatat Monetary policy implementation: Misconception and their consequences, BIS Working Papers, No 269, 2008.
 3. Duwendag D., Ketterer K., Pohl, Simmert D.B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltex Warszawa 1995.
 4. ECB Monthly Biuletyn May 2004.
 5. Fourcans A., One Currency for Europe: From Theory To Practice; Austryjacy o standardzie złota, red. L. Rockwell, Instytut Ludwiga von Misesa Warszawa 2011.
 6. Friedman M., The Role of Monetary Policy, American Economic Review, marzec 1968, [w:] Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, red. A. Szeworski, PWE 1975.
 7. Hicks J.R., Wartość i kapitał, PWN 1975.
 8. Jasiński L.J., Problem obecności monetaryzmu w polskiej polityce pieniężnej. Bank i kredyt, kwiecień 2005.
 9. Mundell R., A Theory of Optimum Areas, "The American Economic Review", 1961.
 10. Salin P., Lesson from the European Monetary System In The International Monetary System: Choices for the Future, red. Michael B. Connolly. New York: Praeger, 1982.
 11. Turner Ph., Is the long-term interest rate a policy victim, a policy variable or a policy lodestar?, BIS Working Paper, No 367, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu