BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Igliński Hubert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szymczak Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Lokalny transport zbiorowy w aglomeracji poznańskiej : wizja przyszłości
Local Public Transport Whitin the Urbanized Area of Poznań - a Wision of the Future
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 157, s. 116-126, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Transport miejski, Rozwój miasta, Koszty transportu
Transport, City transport, City development, Transport costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przemiany systemowe sprawiły, że polskie miasta, a przede wszystkim najwieksze ośrodki miejskie, zaczęły ulegać gwałtownym przemianom przestrzennym. Dotychczasowe tereny rolnicze zostały przekwalifikowane i zaczęły podlegać intensywnej urbanizacji. Gwałtowny wzrost liczby mieszkańców na przedmieściach oraz w obszarach okalających ośrodek centralny, przy równoczesnym spadku liczby mieszkańców dzielnic wewnętrznych (śródmiejskich), nosi nazwę "rozlewającej się" urbanizacji. Zjawisko rozlewania się miast traktowane jest powszechnie jako istotna bariera rozwoju ośrodków miejskich. Ponadto powoduje powstanie bądź przyczynia się do zwiększenia skali wielu innych negatywnych zjawisk. Rosnący poziom kongestii powoduje zwiększenie się kosztów zewnętrznych transportu, a te, powodują spadek jakości środowiska naturalnego, równocześnie negatywnie oddziałują na zdrowie lokalnych społeczności. Z tego względu konieczne jest wzmocnienie pozycji lokalnego transportu zbiorowego w systemach transportu aglomeracyjnego oraz przebudowa jego struktury organizacyjnej celem jej dostosowania do zgłaszanych przez użytkowników potrzeb. Zadanie to jest o tyle ważne, iż stanowi jeden z ważniejszych i niezbednych elementów równoważenia rozwoju ośrodków miejskich. (fragment tekstu)

Contemporary cities are facing very high traffic intensity which can be observed downtown and in the suburbs as well. It really thwarts city authorities' efforts to provide inhabitants and entrepreneurs with a pleasant environment to live and run business in. Congested roads hinder mobility - a thing that is currently a must for people to enjoy living. Due to increasing level of external costs of transport in urban areas there is an urgent need to develop a sustainable urban transport system in cities. As the vascular system of the city a well-balanced transport system based on local public transport is a prerequisite for a sustainable urban development. For this paper the development of local public transport system in Poznan, Poland, became a focus. The authors discuss the most urgent needs and possibilities, and expand a realistic concept of the local public transport system for the city. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, http://www.wbpp.poznan.pl/opracowania/POM7POM.html [dostęp: 14 maja 2010].
 2. Hebel, K., Uwarunkowania i realizacja zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w Gdyni, w: J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 3. http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno7p _zest_id= 151264&p_typ= HTML [dostęp: 14 maja 2010].
 4. http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno7p_zest id= 151742&p_typ= HTML [dostęp: 14 maja 2010].
 5. http://www.poznan.pl/mim/public/s8a/charts.html?co=print&id=323&instance=1009& parent=293&lang=pl [dostęp: 14 maja 2010].
 6. Igliński, H, Estymacja wybranych kosztów kongestii transportowej w Poznaniu, w: M. Kaczmarek, A. Krych (red.), Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast, VII Konferencja naukowo-techniczna "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia komunikacyjnego", SITK, Poznań-Rosnówko 24-26 czerwca 2009.
 7. Igliński, H, Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia, Transport Miejski i Regionalny 2009, nr 3.
 8. Kompleksowe badanie ruchu w Poznaniu, BIT, Poznań 2000, tab. 32.
 9. Łodyga, B., Ratajczak, I., Potencjał demograficzny i społeczny aglomeracji poznańskiej, Centrum Badań Metropolitalnych, maszynopis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009.
 10. Mierzejewska, L., Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe U AM, Poznań 2010.
 11. Nowak, Z., Szynowy transport publiczny podstawą rozwoju dużych miast w Polsce, w: M. Kaczmarek, A. Krych (red.), Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast, VII Konferencja naukowo-techniczna "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia komunikacyjnego", SITK, Poznań-Rosnówko 24-26 czerwca 2009.
 12. Rocznik Statystyczny Poznania 2007, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2007.
 13. Województwo wielkopolskie 2008. Podregiony - powiaty - gminy, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2008.
 14. Zielona księga aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu