BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Stefan
Tytuł
Refleksje promotora prac magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing
Reflections of a Theses' Supervisor at the Management and Marketing Degree Course
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2005, nr 4, s. 83-92, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Prace naukowo-badawcze, Dobór próby badawczej
Higher education, Scientific-research work, Selection of test methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera rozważania dotyczące początkowych etapów pisania prac magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing. Skupiono się na ustaleniu tematu oraz na zredagowaniu wstępu. Uzasadniono przewagę prac magisterskich typu badawczego nad typem prac opisowych oraz wynikającymi z tego faktu zadaniami, które magistrant wykonuje przy redagowaniu wstępu. Scharakteryzowano główne części składowe wstępu. Omówiono najczęściej popełniane błędy oraz posłużono się przykładami z zakresu organizacji i zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The article contains thoughts concerning the initial, lasting two semesters, stages in the four-semester period of writing theses for a MA's degree. The paper focuses on the problem of establishing a subject and editing an introduction. The author analyzes advantages of the research-type MA's theses and connected with this fact tasks which a student performs during editing an introduction i.e.: arguments for choosing a subject, main problems, an argument, a task, subject, research hypotheses research field specification, variables, research methods used, presentation of results, the way of making conclusions, a MA's thesis structure, characteristics of sources, the results of the research work, research audience, conveniences and inconveniences of MA's thesis writing. In the article there are discussed the most frequent mistakes to be made and given examples in the organization and management field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K., (1975), Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
 2. Apanowicz J., (1997), Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, WSAiB, Gdynia.
 3. Bittel L.R., (1989), Krótki kurs zarządzania, WN PWN, McGraw-Hill Book Company Europe, Warszawa - Londyn.
 4. Boć J., (1994), Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław.
 5. Boć J., (1997), Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław.
 6. Czermiński A., Dendura K., Nogalski B., (1996), Jak pisać pracę dyplomową, WSAiB, Gdynia.
 7. Greń J., (1975), Statystyka matematyczna. Modele i zadania, WN PWN, Warszawa.
 8. Lelusz H., Kowalewski M., Lasmanowicz R., (2000), Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 9. Ładoński W., Urban S., (1989), Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych, PWN, Wrocław.
 10. Łukasiewicz J., (1958), Elementy logiki matematycznej, Wyd. 2, WN PWN, Warszawa.
 11. Maćkiewicz J., (2001), Jak pisać teksty naukowe, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Majchrzak J., Mendel T., (1995), Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 13. Pułło A., (2001), Prace magisterskie i licencjackie, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa.
 14. Samuelson W.F., Marks S.G., (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 15. Skalik J., (2001), Metody i techniki organizatorskie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Szreder M., (1994), Informacje a priori w klasycznej i baysowskiej estymacji modeli regresji, Gdańsk (maszynopis).
 17. Szreder M., (2004), Od klasycznej do częstościowej i personalistycznej interpretacji prawdopodobieństwa, "Wiadomości Statystyczne" nr 8.
 18. Wójcik K., (1995), Piszę pracę magisterską, Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu