BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Przedakcesyjny program SAPARD : doświadczenia związane z absorpcją środków w gminach Dolnego Śląska
Preaccession SAPARD Programme : Experience with Absorption of SAPARD Funding by Local Communities of Lower Silesia
Źródło
Prace Doktorantów AE. Ekonomiczno-społeczne aspekty sytuacji gospodarczej Polski u progu XXI wieku, 2006, s. 114-125, rys., załącznik
Słowa kluczowe
Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Powiat, Gmina, Badania ankietowe, Wyniki badań
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), County, District, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Przedstawiono główne założenia programu SAPARD oraz omówiono wyniki badań, których celem było poznanie opinii i doświadczeń, gmin i powiatów Dolnego Śląsku, związanych z programem SAPARD.

The SAPARD programme (Support for Accession Measures for Agriculture and Rural Development) is an instrument of preaccession aid for rural areas of Poland and other candidate countries. The programme was established in order to implement acquis communautaire of Common Agriculture Policy. The programme is based on Polish strategic goals in terms of rural development:
  • creation of working and inhabiting conditions of rural areas that allow the growth of economic, educational, social and cultural standards,
  • reconstruction of agricultural sector and adopting it for economic and social changes,
  • sustainable development, environment and rural culture heritage protection.
SAPARD allows local rural communities to co finance infrastructure investments: waste-water sewage system, water supply system, waste managment, roads, energy. Local communes in Lower Silesia region applied for SAPARD aid. The first deadline for application was 16th of September 2002. Such a number of applications (109) was not expected by the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. The research is made by a method of a poll. The questionnaire was answered by 41 local communes, that is 23,16% of communes entitled to apply for the SAPARD aid. The research indicated local communes problems and motions for European funding. A disadvantage of the SAPARD programme (according to the questionnaire) is the need of pre-financing the investment, complicated procedures and time-consuming verification of the application. The research also revealed the controversion of Polish accession to the European Union. As a common result of the survey the willingness to development through funding of the European Regional Policy can also be indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu