BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzeganek-Więcek Brygida (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Więcek Dariusz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Koncepcje współdziałania polityki gospodarczej i społecznej z nowocześnie zarządzanym biznesem w warunkach chaosu
Concepts of Coordination of Economic and Social Policies with Business Functioning in Conditions of Chaos and Managed in a Modern Way
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 31-44, wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Polityka społeczna, Zarządzanie biznesem, Teoria chaosu
Economic policy, Social policy, Business management, Chaos theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rzeczywistość gospodarcza w ostatnich latach bardzo szybko się wokół nas zmienia. Cechą charakterystyczną współczesnych gospodarek jest to, że muszą one funkcjonować w niestabilnych i złożonych warunkach generowanych przez mnogość sytuacji chaotycznych i nieprzewidywalnych. Wymaga to w konsekwencji od wszystkich uczestników życia gospodarczego nowych umiejętności, przewidywania, elastycznego działania, szybkich zmian i dostosowań do wciąż zmieniających się warunków politycznych, gospodarczych i społecznych, a nawet wizjonerstwa. Następuje więc nowa interpretacja tak otaczającej nas rzeczywistości jak i zasad funkcjonowania biznesu. W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji współdziałania polityki gospodarczej i społecznej z nowocześnie zarządzanym biznesem w warunkach chaosu.(abstrakt oryginalny)

The economic reality in recent years has been rapidly changing around us. A characteristic feature of modern economies is that they must operate in unstable and complex conditions generated by a multitude of chaotic and unpredictable situations. This requires, as a consequence of the economic life of all participants, new skills, predictions, flexible operations, rapid change and adaptation to the ever-changing political, economic and social situation, and even more creative vision of the future. There is then a new interpretation of reality around us as well as the principles of operation of business. This article attempts to present the concept of cooperation of the economic and social policies with modern business managed in the conditions of chaos.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P. F.: Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Muza, Warszawa 2000.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, wyd. Poltext Warszawa 2010.
  3. Hamel G.: Zarządzanie jutra, Wyd. RedHorse, Warszawa 2008.
  4. Krawiec F.: Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
  5. Piontek F.: Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju i trwałym, [w:] Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, red. F. Piontek, Wyd. Akademia Techniczn-Humanistyczna, Bielsko- Biała 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu