BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybak Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kreatywne podejście do marki
Creative Approach to Brand
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 160-171
Tytuł własny numeru
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Marka, Kreatywność, Zarządzanie
Brand, Creativity, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem marką, lecz nie w sposób tradycyjny, a inny, który może czytelnikowi pomóc w przeprojektowaniu spojrzenia na markę jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa, a także jako całe spektrum postrzegania, tworzenia i doznania, jakie winna wzbudzać w ludziach (fragment tekstu)

The article has on aim the approximation the reader of issues related to management and the creating the future of brand. The author has hopes that presented approach will allow for consideration over essence of the brand as strategic value every enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hereźniak M., Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 45.
 2. Altkorn J., Strategia marki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 12.
 3. Anholt S., Brand New Justice. How Branding Place and Products Can Help the Developing World. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2005, s. 2.
 4. Keller K. L., Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity. Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 2003, s. 3.
 5. Urbanek G., Zarządzanie marką. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 30-31.
 6. Aaker D. A., Joachimsthaller E., Brand Leadership. Simon &Schuster UK Ltd., London 2002, s.52.
 7. Fisk P., Geniusz biznesu. Kreatywne podejście do rozwoju firmy. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 185.
 8. Chen Y. S., The Drivers of Green Brand Image Satisfaction, and Green Trust. ,,Journal of Business Ethics", s. 307-319.
 9. Joachimsthaler E., Aaker D.A., Jak stworzyć markę bez wykorzystania środków masowego przekazu. W: Zarządzanie marką. Harvard Business Review. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 17.
 10. Dinnie K., Nation Branding. Concepts, Issues, Practice. Elsevier Butteroworth-Heinemann, Oxford 2008, s. 44.
 11. Aaker J.L., Dimensions of brand personality. ,,Journal of Marketing Research" 1997, No 34, s. 347-356
 12. Yorkston E.A., Nunes J.C., Matta S., The malleable brand : the role of implicit theories in evaluating brand extensions. ,,journal of marketing" 2010, No 74, s. 80-93.
 13. He H., Li Y., CSR and Service Brand: The Mediating Effect of Brand Identification and Moderating Effect of Service Quality. ,, Journal of Business Ethics" 2011, s. 673-688.
 14. Huang R., Sarigollu E.,How brand awareness relates to market outcome, brand equity, and the marketing mix. ,,Journal of Business Research" 2012, No. 65, s. 92-99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu