BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plichta Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność w działalności marketingowej przedsiębiorstw
Social Responsibility in Marketing
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 45-52, bibliogr. 9 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing, Zarządzanie marketingowe
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Marketing, Marketing management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest omawiany od wielu lat. Poświęcono mu liczne analizy i opracowania. Co do słuszności założeń koncepcji panuje ogólna zgoda zarówno środowisk naukowych, społecznych, jak i biznesowych. Prowadzone do tej pory badania wskazują jednak na stosunkowo niski stopień wiedzy na ten temat oraz bardzo ograniczony stopień wprowadzania tej koncepcji w praktyce. Prezentowany artykuł jest propozycją wykorzystania koncepcji marketingowej w procesie koordynacji relacji pomiędzy interesariuszami. To podejście może pomóc we wdrażaniu omawianej koncepcji oraz odwołuje się do znanych w praktyce gospodarczej działań i narzędzi. Problem zastosowania marketingu w koncepcji CSR został dodatkowo przedstawiony na gruncie teorii kosztów transakcyjnych. Wskazano utrudnienia w procesie koordynacji wynikające z powstawania kosztów transakcyjnych zniechęcających przedsiębiorstwa do wprowadzenie tej koncepcji. (abstrakt autora)

The problem of social responsibility (CSR) has been the subject of discussion, studies and papers for many years. As for the legitimacy of the premises, there is general agreement in the academic, social, and business arenas alike. However, studies done up to this point have indicated that there remains a relatively low level of awareness and a very limited degree of implementation of this concept in practice. This article proposes to use the concept of marketing in the process of coordinating relations between stakeholders. This approach could help to implement this concept in practice; it makes reference to well-known activities and tools in economics. The problem of applying marketing in CSR is also presented on the basis of the theory of transaction costs. It is pointed out that difficulties in the coordination process resulting from the emergence of a number of transaction costs discourage companies from introducing CSR. The article is a contribution to conducting in-depth studies in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Frejman E., Lidke J. [1991], Corporate Social Responsibility A Critical Approach, "Business Horizons", July-August.
  2. Gasparski W. i in. [2004], Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym. Wstępny raport z badań, Zespół Badawczy Etyki Życia Gospodarczego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z internetowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu: www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 27.04.2010).
  3. Koscher E. [2007], Corporate Social Responsibility und Unternehmenserfolg, Grin Verlag, Augsburg.
  4. Kwarciński T. [2006], Możliwości czy dobra pierwotne, Roczniki Filozoficzne, t. LIV, nr 1.
  5. Makowska M. [2010], Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  6. Paliwoda-Matiolańska A. [2009], Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
  7. Porębski C. [2006], John Rawls - filozof sprawiedliwości i pokojowego współdziałania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 722, Kraków.
  8. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza [2007], UNDP, Warszawa, dostępne na stronie internetowej Forum Odpowiedzialnego Biznesu: www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 15.04.2010).
  9. Szumilak J. [2009], Relacje klient-handel w świetle asymetrii informacji, "Marketing i Rynek", nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu