BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubała Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Współczesne trendy rozwoju kanałów dystrybucji w krajach Unii Europejskiej
Current Trends in Developing Distribution Channels in European Union Member States
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 53-68, tab., bibliogr. 23 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Dystrybucja, Kanały dystrybucji, Elektroniczne kanały dystrybucji, Handel detaliczny, Zachowania nabywcze
Distribution, Distribution channels, Electronic distribution channels, Retail trade, Buying behaviour
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono wpływ zastosowania technik informatycznych w biznesie oraz proces koncentracji i internacjonalizacji handlu detalicznego na przeobrażenia systemów dystrybucji rozpatrywanych w ujęciu terytorialnym, branżowym i instytucjonalnym. Polegają one na wprowadzaniu nowych kanałów, modernizacji podmiotowych i funkcjonalnych struktur tradycyjnie stosowanych kanałów, zmianie ról, powiązań i relacji między uczestnikami kanałów, doskonaleniu fizycznego przepływu produktów między ogniwami kanałów. Ostatecznie o efektywności różnych kanałów dystrybucji decydują wybory dokonywane przez finalnych nabywców, a zmiany ich preferencji i zachowań zakupowych mogą wywierać presję na wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji. (abstrakt autora)

The paper presents the impact of the increasing applications of IT business systems and the concentration and internationalisation of retail trade on the transformation of distribution systems from the perspective of their territorial, industry-related and institutional dimensions. The transformation consists in introducing new channels, modernising the scope and functioning of the traditional channels, changing the performed functions as well as the relations between channel participants and improving the flow of products between particular distribution links. However, the ultimate level of effectiveness is determined by the choices made by end users, and changes to their preferences and buying behaviour may lead to the need to create new distribution channels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arikan A. [2008], Multichannel Marketing Metrics and Methods for On and Offline Success, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana.
 2. Baraniecka A. [2004], ECR Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 3. Ciechomski W. [2010], Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Dąbrowska A., Janoś-Kresło W. [2010], Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, Warszawa.
 5. Domański T. [2001], Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 6. Domański T. [2005], Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 7. Eurostat: ICT Usage in Enterprises - 2009 - Issue 1/2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-001/EN/KS-QA-10-001-EN.PDF.
 8. Eurostat: Internet Usage in 2010 - Households and Individuals - Issue 50/2010 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-050/EN/KS-QA-10-050-EN.PDF.
 9. Fernie J., Sparks L. [2004], Logistics and Retail Management. Insights into Current Practice and Trends from Leading Experts, The Institute of Logistics and Transport, Kogan Page, London.
 10. Gądek R., Zaplata D. [2009], Multichannel Marketing, czyli jak skutecznie wykorzystać nowe kanały komunikacji, "Harvard Business Review Polska", luty.
 11. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. [ 2000], Marketing, PWE, Warszawa.
 12. Kłosiewicz-Górecka U. [2009], Skutki ekspansji zagranicznych sieci handlowych dla kanałów dystrybucji artykułów konsumpcyjnych. Handel wewnętrzny w Polsce 1989-2009, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 13. Kotler Ph. [ 1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 14. Lee S., Shu W. [2005], Four Models of Intrnet Enabled Distribution Structures, "Information Systems Management", Summer 2005.
 15. Logistyka dystrybucji [2001], red. E. Rutkowski, Difin, Warszawa.
 16. Maciejowski T. [2004], Firma w internecie. Budowanie przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Pokorska B., Maszczyk M. [2002], Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa.
 18. Schultze A. [2007], Channel Excellence. Architect, Manage and Accelerate, Partner & Alliance Networks.
 19. Śmigielska G. [2007], Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 20. Spyra Z. [2008], Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 21. Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T. [2002], Kanały marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Strategie łańcuchów dostaw [2010], red. W. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa.
 23. Świerczek A. [2005], Elektroniczne łańcuchy dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu