BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Bernadeta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym
Sovereign Wealth Funds and Their Role on the Global Capital Market
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 9, s. 39-59, tabl., wykr., bibliogr. 24 poz.;
The National Economy
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne, Atrakcyjność inwestycyjna, Państwowy fundusz majątkowy
Capital market, Investment funds, Investing attractiveness, Sovereign wealth fund
Uwagi
streszcz., summ.;
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza znaczenia państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym. W artykule zdefiniowano państwowe fundusze majątkowe, określono ich rolę i pozycję wśród innych inwestorów. Wskazano również na najważniejsze kontrowersje związane z działalnością inwestycyjną tych podmiotów oraz zaprezentowano postawę UE w tym temacie. Jako metodę badawczą zastosowano analizę danych dotyczących aktywności państwowych funduszy majątkowych publikowanych przez SWF Institute i MFW oraz przegląd literatury i dokumentów źródłowych UE. Z przeprowadzonych badań wynika, że państwowe fundusze majątkowe stają się coraz ważniejszym uczestnikiem globalnego systemu finansowego. W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba i aktywność inwestycyjna tych podmiotów. W szczególności odnosi się to do PFM pochodzących z krajów wschodzących. Mimo iż fundusze te dostarczają pożądanego kapitału i przyczyniają się do stabilizacji rynku finansowego, to ich rosnące znaczenie wzbudza pewien niepokój. Źródłem obaw jest niska przejrzystość struktur i celów wielu PFM, potencjalne skutki ich międzynarodowej aktywności, lecz przede wszystkim fakt dynamicznego rozwoju takich form inwestowania publicznych środków jako skutek przekształceń w strukturze światowej produkcji, pogłębiającej się nierównowagi w międzynarodowym handlu i zmieniających się relacji pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi a rozwijającymi. (abstrakt oryginalny)

The article examines the role of sovereign wealth funds (SWFs) on the global capital market. Sovereign wealth funds are state-owned investment funds that invest globally in financial assets such as stocks, bonds, property, precious metals and other financial instruments. The author defines sovereign wealth funds and describes their market position. She also refers to some controversial issues related to the operations of sovereign wealth funds and discusses the policy of the European Union vis-à-vis SWFs. The research method used by the author is based on analyzing data on the operations of sovereign wealth funds published by the Sovereign Wealth Fund Institute and the International Monetary Fund (IMF). The article also reviews a body of research conducted in EU countries and source documents. The study shows that sovereign wealth funds are becoming an increasingly important participant in the global financial system, the author says. In recent years, SWFs have grown in number and their investments have increased significantly. In particular, this applies to SWFs based in emerging-market countries. Although these funds provide the desired capital and contribute to the stabilization of the financial market, their growing significance raises some concerns, the author says. These concerns stem from the low transparency of many SWFs in terms of their organizational structures and objectives and from the potential implications of their international operations. A further concern is the rapid development of such forms of investing public funds in the wake of changes in the structure of global production, accompanied by a widening imbalance in international trade, and changing relations between developed and emerging economies. Sovereign wealth funds have been investing governments' foreign assets for decades, but it is only recently that such funds have emerged as managers of large excess reserves, the author notes. SWFs are likely to continue growing and increase their importance on global financial markets, the author says. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aizenman J., Glick R., [2008], Sovereign Wealth Funds: stylized facts about their determinants and governance, Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series, Working Paper 2008-33, Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis.
 2. Balin B.J., [2008], Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis, The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS),Washington DC 20036, USA.
 3. Bortolotti B., Fotak V., Megginson W., Miracky W., [2010] Quiet Leviathans: Sovereign wealth fund investment, passivity, and the value of the firm, Bocconi Working Paper.
 4. Beck R., Fidora M., [2008], The impact of sovereign wealth funds on global financial markets, ECB Occasional Paper series No. 91.
 5. Braving the New World: Sovereign Wealth Fund Investments in the Uncertain Times of 2010, [2011], Monitor.
 6. Chhaochharia V., Laeven L., [2009], Sovereign Wealth Funds: Their Investment Strategies and Performance, Social Science Research Network.
 7. Council of the European Union, Economic and Financial Affairs, 2857th Council meeting, 7192/08, 4.03.2008.
 8. Dewenter K., Han Xi, Malatesta P., [2010], Firm value and sovereign wealth fund investments, "Journal of Financial Economics" 98.
 9. European Central Bank, [2007], Sovereign Wealth Funds - a new class of investors, Financial Stability Review Dec.2007.
 10. European Commission, [2008] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A common European approach to Sovereign Wealth Funds, COM (2008) 115 final, 27.2.2008.
 11. Fotak V., Bortolotti B., Megginson W., [2008], The financial impact of Sovereign wealth fund investment in listed companies.Bocconi Working Paper.
 12. Galani U., Nixon S., [2008], Breakingviews Sovereign Wealth Fund Risk Index.
 13. Global Financial Stability Report 2007, [2007] MFW, 10.2007.
 14. Gugler P., Chaisse J., [2009], Sovereign Wealth Funds in the European Union, General trust despite concerns, NCCR Trade Working Papers, Working Paper No. 4., January 2009.
 15. IFSWF Members' Experiences in the Application of the Santiago Principles, [2011], Report prepared by IFSWF Sub-Committee 1 and the Secretariat in collaboration with the Members of the IFSWF, IFSWF international forum of SWF, July 2011.
 16. International Working Group of Sovereign Wealth Funds, [2008], Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and Prac tices "Santiago Principles", October 2008.
 17. Mezzacapo S., [2009], The so-called "Sovereign Wealth Funds": regulatory issues, financial stability and prudential supervision, Economic Papers nr 378, European Commission.
 18. MFW, [2011], Global Financial Stability Report, September 2011.
 19. Resolution of European Parliament on sovereign wealth funds, [2008], P6_TAPROV( 2008)0355, Strasbourg, 9 July 2008.
 20. Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and Practices "Santiago Principles", [2008], International Working Group of Sovereign Wealth Funds, October 2008.
 21. Sovereign Wealth Funds, [2012], Financial markets series,The CityUK, February 2012.
 22. Weathering the Storm: Sovereign Wealth Funds in the Global Economic Crisis of 2008, [2009], Monitor Group, April 2009.
 23. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r., Dz.U. z 2004 nr 146 poz. 1546.
 24. Serwisy internetowe:
 25. SWF Institute: http://www.swfinstitute.org/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu