BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Arkadiusz Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Marcinkowski Andrzej (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Struktury klastrowe jako bieguny wzrostu gospodarki - przykład Bawarskiego Klastra Biotechnologicznego
Clusters as Economic Growth Poles : the Case of the Bavarian Biotechnology Cluster
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 9, s. 61-78, tabl., schem., bibliogr. 32 poz.;
The National Economy
Słowa kluczowe
Bieguny wzrostu gospodarczego, Klastry, Ograniczenia wzrostu gospodarczego, Innowacje, Rozwój regionalny
Economic growth poles, Business cluster, Restrictions on growth, Innovations, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.;
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest tematyka klastrów, które stanowią obecnie popularną metodę organizowania działalności gospodarczej, opierającą się na koncentracji geograficznej i sektorowej przedsiębiorstw. Koncepcja ta jest analizowana przede wszystkim w kontekście teorii biegunów wzrostu, sformułowanej przez F. Perroux. Zgodnie z tym podejściem, polaryzacja sektorowa, czyli dynamiczny rozwój niektórych branż gospodarczych, wpływa na polaryzację przestrzenną, a więc wyłonienie się takich lokalizacji (zwanych biegunami wzrostu), które charakteryzują się szybszym tempem rozwoju niż pozostałe obszary. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że klastry mogą pełnić funkcję biegunów wzrostu, ponieważ stanowią one skuteczny mechanizm koncentrowania zasobów oraz stymulowania współpracy, sprzyjających dalszemu rozwojowi danego sektora. Weryfikacji powyższej hipotezy służy analiza Bawarskiego Klastra Biotechnologicznego, który jest jednym z najsilniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie. Klaster ten pełni funkcję bieguna wzrostu dla Bawarii, wpływając na rozwój jednego z najnowocześniejszych sektorów, jakim jest sektor biotechnologiczny, a także poprzez efekty rozprzestrzeniania wiedzy i innowacji przyczyniając się do wyższej innowacyjności i konkurencyjności całej gospodarki regionalnej. Rosnąca popularność klasteringu i koncepcji polityki rozwoju opartej o klastry spowodowała aktywne podjęcie przez władze Bawarii działań na rzecz wspierania tej formy współpracy w gospodarce, co objęło m.in. sektor biotechnologiczny, stanowiący jeden z kluczowych sektorów dla gospodarki tego landu. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on business clusters, which have become a popular method for organizing business operations, based on the geographical and sectoral concentration of enterprises. Business clusters are analyzed primarily in the context of the growth pole theory formulated by French economist François Perroux. Under this approach, sectoral polarization, or the rapid development of some sectors of the economy, influences spatial polarization, which means the emergence of locations (referred to as growth poles) characterized by a higher growth rate than other areas. This article aims to validate the hypothesis that clusters can act as growth poles for the economy because they represent an effective mechanism for concentrating resources and stimulating cooperation, conducive to the further development of the sector. This hypothesis is validated on the basis of an analysis of the Bavarian Biotechnology Cluster, which is one of the strongest biotechnology centers in Europe. This cluster acts as a growth pole for Germany's Bavaria region, influencing the development of the biotechnology sector, one of the most advanced sectors of the regional economy. The Bavarian Biotechnology Cluster also helps disseminate knowledge and innovation, thus contributing to greater innovation and competitiveness of the regional economy. The growing popularity of clustering and the concept of cluster-based development policies have encouraged the Bavarian authorities to take action to support this form of cooperation in the economy. These measures cover the biotechnology sector, one of the key sectors of the Bavarian economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bavarian Ministry of Economic Affairs, Infrastructure, Transport and Technology, [2006], Bayerische Clusterpolitik, München.
 2. Bavarian Ministry of Economic Affairs; Infrastructure, Transport and Technology, [2009], Bavaria's clusters campaign. Networking success, Munich.
 3. Bayern Photonics e.V., [2010], The Competence Network for Optical Technologies in Bavaria, Oberpfaffenhofen.
 4. Boudeville J.R., [1966], Problems of Regional Economic Planning, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 5. Dohse D., [2010], Taking Regions Seriously: Recent Innovations In German Technology Policy, [in:] Bröcker J., Dohse D., Soltwedel R., Innovation Clusters and Interregional Competition, Advances in Spatial Science, Springer.
 6. Emery F.E., Oeser O.A., [1958], Information, Decision and Action: A Study of the Psychological Determinants of Changes in Farming Techniques, Melbourne University Press, Melbourne.
 7. Gorynia M., Jankowska B., [2008], Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 8. Hafner S., Miosga M., Sickermann K., von Streit A., [2007], Knowledge and creativity at work in the Munich region. Pathways to creative and knowledge-based region, University of Amsterdam, Amsterdam.
 9. Hägerstrand T., [1953], Innovation diffusion as a Spatial Process, University of Chicago Press, Chicago.
 10. Isard W., [1956], Location and space-economy, I. Wiley and Sons, New York.
 11. Karl H., [2006], Możliwości zastosowania instrumentów rozwoju regionalnego Bawarii we wschodniej Polsce, Ruhr-University, Bochum.
 12. Kowalski A.M., [2007], Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Lata 1989-2006, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 13. Kowalski A.M., [2010], Znaczenie klastrów w tworzeniu nowych form innowacji, Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(47), s. 246-262.
 14. Kowalski A.M., [2011], Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji, Master of Business Administration, Nr 2(109), s. 30-42.
 15. Kowalski A.M., Szlachta J., [2007], Wnioski dla Polski wynikające z doświadczeń polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii, [w:] M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna - współczesne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Krätke S., [2007], Metropolisation of the European Economic Territory as a Consequence of Increasing Specialisation of Urban Agglomerations in the Knowledge Economy, European Planning Studies, 15(1), s. 1-27.
 17. Krugman P., [1991], Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy", Vol. 99, No. 3, s. 483-499.
 18. Lasuen J.R., [1969], On Growth Poles, Urban Studies, Vol. 6, No. 2, s. 137-161.
 19. Lösch A., [1961], Gospodarka przestrzenna: teoria lokalizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. Marshall A., [1890], Principles of Economics: An Introductory Volume, Macmillan and Co., London.
 21. Meier zu Köcker G., [2009], Clusters in Germany. An Empirical Based Insight View on Emergence, Financing, Management and Competitiveness of the Most Innovative Clusters in Germany, Institute for Innovation and Technology, Berlin.
 22. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), [2005], A Framework for Biotechnology Statistics, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Paris.
 23. Parysek J., [1997], Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 24. Perroux F., [1964], La notion de pole de croissance, L'economie du XXen siecle, Presses Universitaires do France, Paris.
 25. Porter M.E., [1998], Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review", Vol. 76, No. 60, s. 77-90.
 26. Porter M.E., [2001], Regions and the New Economics of Competition, [w:] A.J. Scott (eds.), Global cityregions. Trends, theory, policy, Oxford University Press, Oxford.
 27. Prognos, [2006], Atlas of the Future. Zukunftsatlas 2006. Branchen im Fokus - Wer verfügt über Kompetenzen und Clusterpotenziale?, Prognos, Basel.
 28. Romer P., [1990], Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", Vol. 98, No. 5, s. 71-102.
 29. Skawińska E., Zalewski R.I., [2009], Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 30. Van Beuzekom B., Arundel A., [2009], OECD Biotechnology Statistics - 2009, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Paris.
 31. Weber A., [1929], Theory of the location of industries, University of Chicago Press, Chicago.
 32. Zorska A., [1998], Ku globalizacji, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu