BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warzecha Alina (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
Tytuł
Kreatywność w multi-level marketingu
A Creativeness into Multi-level Marketing
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 172-183
Tytuł własny numeru
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Kreatywność, Strategia marketingowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Marketing wielopoziomowy
Creativity, Marketing strategy, Enterprise management, Multilevel marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem ogólnym opracowania jest prezentacja do tej pory nie ujmowanego przez badaczy problemu kreatywności w przedsiębiorstwach multi-level marketingowych (MLM). Celem szczegółowym jest ukazanie istoty MLM jako kreatywnej strategii marketingowej stosowanej przez współczesne firmy handlowe. Przedstawienie istoty i specyfiki przywództwa i zarządzania w sektorze przedsiębiorstw MLM to dalszy szczególowy cel. Ponadto zamierza się scharakteryzować uwarunkowania rozwoju kreatywności w przedsiębiorstwach network marketingowych. (fragment tekstu)

The problem of creativeness in MLM enterprises has not been captivated till now. This article shows the essence and idea of multi-level marketing as a marketing strategy used by modern business firms. It presents the specificity of leadership and managements into network marketing. Additionally this article describes conditions of development of creativeness in network marketing enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 2. Warzecha A., Zastosowanie MLM. ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", luty 2010.
 3. Gałązka-Sobotka M., Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. W: Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Red. I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska. CeDeWu, Warszawa 2006, s. 149-151.
 4. Dubrin J.A.F., Przywództwo dla żółtodziobów. Rebis, Poznań 2000.
 5. Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji. PWE, Warszawa 2005, s. 102.
 6. Afery G.C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków. PWE, Warszawa 2009, s. 21.
 7. Northouse P.G., Leadership, Theory and Practise.
 8. Drucker P.F., Społeczeństwo postkapitalistyczne. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 163.
 9. Czermiński Z., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i Zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 37.
 10. Kotter J.P. Co tak naprawdę robią przywódcy?. W: Przywództwo. Zbiór artykułów z haevard Business School Press, Gliwice 2005, s. 45-71.
 11. Kirkpatrick S.A., Locke E.A., Leadership: Do Traits Matter. Academy of Management Executive 1991, No. 5, s. 52.
 12. Warzecha A., MLM w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Network Magazyn, Bytom 2012, s. 112 (w druku)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu