BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Urszula (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Assessment Center z perspektywy 10 typowych ograniczeń : wyzwania dla rekrutacji
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 15-16, s. 289-301, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ocena zintegrowana, Ocena pracowników, Dobór pracowników, Rekrutacja pracowników
Assessment centre, Employee appraisal, Employees' recruitment, Employee recruitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szerokie zastosowanie Assessment Center oraz liczne badania nad czynnikami wpływającymi na skuteczność tej metody pozwoliły zidentyfikować 10 typowych problemów organizacyjnych i merytorycznych, tj.: 1. Planowanie; 2. Opis stanowiska pracy; 3. Wymiary zachowania; 4. Zadania; 5. Wstępna weryfikacja ćwiczeń; 6. Dobór osób oceniających; 7. Szkolenie osób oceniających; 8. Polityka informacyjna wobec kandydatów; 9. Dokumentacja danych obserwacyjnych oraz ocen; 10. Zastosowanie i wykorzystanie wyników. Celem artykułu jest przybliżenie problemów, które definiują przez C. Caldwell, G. C. Thornton, M. L. Gruys i są one połączone z propozycją działań eliminujących lub ograniczających negatywne konsekwencje omawianych aspektów dla procesu rekrutacji. (abstrakt oryginalny)

The widespread use of the Assessment Center, and numerous studies on factors influencing the effectiveness of this method allowed to identify 10 common problems of organizational and substantive issues, ie: 1. Planning; 2. Job description; 3. Dimensions of behavior; 4. Tasks; 5. Pretest evaluation; 6. Selection of assessors; 7. Assessor training; 8. Information policy to candidates; 9. Documentation of observation data and scores; 10. Application and use of results. This article aims at bringing closer the problems defined by C. Caldwell, G. C. Thornton, M. L. Gruys combined with proposed actions to eliminate or reduce the negative consequences of these aspects for the recruitment process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Caldwell C, Thornton G. C, Grays M. L., Ten Classic Assessment Errors: Challenges to Selection Validity, "Public Personnel Management" 2003, vol. 32, nr 1.
  2. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  3. Sackett P. R., Assessment Centers and Content Validity: Some Neglected Issues, "Personnel Psychology" 1987, vol. 40, nr 1.
  4. Schmidt N., Schneider J. R., S. A. Cohen, Factors Affecting the Validity of a Regionally Administered Assessment Center, "Personnel Psychology" 1990, vol. 43, nr 1.
  5. Spychalski A. C, Quionones M. A., Gaugier B. B., Pohley K., A Survey of Assessment Center Practices in the United States, "Personnel Psychology" 1997, vol. 50.
  6. Thornton G. C. III., Assessment Centers in Human Resource Management, Reading, Mass. Addison-Wesley.
  7. Tziner A., Ronen S., Hacohen D., A Four-year Validation Study of an Assessment Center in a Financial Corporation, "Journal of Organizational Behavior" 2006, vol. 14.
  8. Urbanek S. J., Job Analysis: A Local Government's Experience, "Public Personnel Management" 1997, vol. 26, no. 3.
  9. Woodruffe Ch., Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu