BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowska-Ginter Renata (Gdynia Maritime University, Poland)
Tytuł
The Possibility of Using Trehalose in the Technology of Half-Finished Potatoes Products
Możliwość zastosowania trehalozy w technologii półproduktów ziemniaczanych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 158, s. 72-84, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkty żywnościowe, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności
Food products, Commodity science, Food commodities
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku trehalozy do kąpieli blanszującej na jakość smażonych talarków ziemniaczanych. Badaniu poddano ziemniaki odmiany "Asterix" i "Innovator". Stosowano 2 i 4% roztwór trehalozy do blanszowania. Półprodukty były przechowywane przez 60, 120, 180 dni w stanie zamrożonym. Dodatek trehalozy do kąpieli blanszującej wpływa korzystnie na cechy sensoryczne smażonych talarków ziemniaczanych. Zawartość witaminy C, cukrów ogółem i redukujących oraz pH były istotnie zależne od wielkości dodatku trehalozy do kąpieli blanszującej, czasu przechowywania oraz wykorzystanej odmiany ziemniaków. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biedermann-Brem, S., Noti, A., Grob, K., How much reducing sugar may potatoes contain to avoid excessive acrylamide formation during roasting and baking?, European Food Research and Technology, 217(5), 2003, 369-373.
 2. Burr, H.K., Frozen French-Fried Potatoes: Diffusion Of Moisture Within The Thawed Product And Its Relation To Peformance During Finish Frying, Journal Of Food Science, 38 (1), 1973, 87-88.
 3. Han, J., Kozukue, N., Young, K., Lee, K., Friedman, M., Distribution of ascorbic-acid in potato tubers and in home-processed and commercial potato foods. J. Agric. Food Chem., 12, 2004, 36-39.
 4. Higashiyama, T, Novel functions and applications of trehalose, Pure Appl. Chem., 74 (7), 2002, 1263-1269.
 5. Lisińska, G, Leszczyński, W., Golachowski, A., Regiec, P., Peksa, A., Kita, A., Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 6. Kita, A., Lisińska, G., Ocena składu chemicznego i jakości organoleptycznej mrożonych produktów ziemniaczanych pochodzących z sieci handlowej; Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (52), 2007, 15-27.
 7. Kittler, P.G., Sucher, K.P. Food& Culture, Wadsworth Publishing Company, Inc. 2001.
 8. Miranda, M., L., Aguilera, J., M., Structure and Texture Properties of Fried Potato Products, Food Reviews International, 22 (2), 2006, 1525-6103, 173-201.
 9. Patist, A., Zoerb, H., Preservation mechanisms of trehalose in food and biosystem, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 40 (2), 2005, 107-113.
 10. PN-A-04019:1998. Produkty spożywcze. Oznaczanie zawartości witaminy C.
 11. PN-90/ A-75101/03, Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.
 12. PN-90/A-75101/06, Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczenie pH metodą potencjometryczną.
 13. PN-90/A-75101/07, Oznaczanie zawartości cukrów i ekstraktu bezcukrowego.
 14. Roe, M.A, Faulks, R.M., Belsten, J.L., Role of reducing sugars and amino acids in fry colour of chips from potatoes grown under different nitrogen regimes, Journal of the Science of Food and Agriculture, 52 (2), 2006, 207-214.
 15. Rytel, E., Lisińska, G., Zmiany zawartości witaminy C w bulwach ziemniaka podczas gotowania i przetwarzania na produkty smażone i suszone, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (55), 2007, 186-197.
 16. Weaver, M.L., Hautala, E., Leaching offrench-friedpotato strips, American Journal of Potato Research, 48 (6), 1971, 199-205.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu