BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak-Fiećko Renata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Smoczyński Stefan S. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Kokoszko Ewa (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Borejszo Zbigniew (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Fatty Acids Composition of Commercial Food Products of Animal Origin
Skład kwasów tłuszczowych w rynkowych produktach pochodzenia zwierzęcego
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 158, s. 85-92, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Mięso, Mięso wieprzowe, Mięso wołowe, Produkty żywnościowe, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności
Meat, Pork meat, Beef meat, Food products, Commodity science, Food commodities
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań składu kwasów tłuszczowych w rynkowych produktach z mięsa wieprzowego i wołowego zakupionych w punktach handlowych miasta Olsztyn. Dostępne na rynku olsztyńskim mięso wieprzowe (polędwica, łopatka) i mięso wołowe (rostbef i łopatka) charakteryzowało się zróżnicowanym składem kwasów tłuszczowych. Niższa zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (ok. 20%) i wyższa zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych (ok. 13%) została stwierdzona w tłuszczu mięsa wieprzowego w porównaniu do mięsa wołowego. Proces hodowli zwierząt rzeźnych - trzody chlewnej i bydła - różnicuje skład kwasów tłuszczowych w stopniu zmniejszającym jakość żywieniową mięsa kulinarnego. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apple, J.K., Maxwell, C.V., Galloway, D.L., Hamilton, C.R., Yancey, J.W.S., Interactive effects of dietary fat source and slaughter weight in growing-finishing swine. III. Carcass and fatty acid compositions, J. Animal Sci., 87 (4), 2009, 1441-1454.
 2. Banskalieva, V., Sahlu, T., Goetsch, A.L., Fatty acid composition of goat muscle fat depots. A review. Small Ruminant Research, 37, 2002, 255-268.
 3. Bartnikowska, E., Kulasek, G., Znaczenie nienasyconych kwasów tłuszczowych w żywieniu człowieka i zwierząt (cz. II). Niedobory i dietetyczne leczenie niedoborów. Mag. Wet., 3 (5), 1994, 34-38.
 4. Baryłko-Piekielna, N., Osucha, A., Aktualne poglądy na optymalny skład i profilaktyczną rolę kwasów tłuszczowych w pożywieniu człowieka. Przem. Spoż., 4, 1991, 88-91.
 5. Daniewski, M., Mielniczuk, E., Jacórzyński, B., Pawlicka, M., Balas, J., Filipek, A., Cierpikowska, M., Oszacowanie dziennego spożycia kwasów tłuszczowych w przeciętnej polskiej racji pokarmowej, Żyw. Człow. Met., 1, 1999.
 6. Dobrzański, Z., Jamroz, D., Usydus, Z., Trzyiszka, T., Wpływ mączki rybnej modyfikowanej na efektywność odchowu kurcząt brojlerów i cechy jakościowe ich mięsa, Medycyna Wet., 8, 2003, 702-705.
 7. Enser, M., Hallett, K., Hewitt, B., Fursey, G.A.J., Wood, J.D., Fatty acid content and composition of English beef lamb and pork at retail. Meat Science, 42, 1996,443-456.
 8. Folch, J., Lees M.,. Sloane Stanley, G.H., A simple methody of the isolation and purification of total lipids from animal tissues, J. Biol. Chem., 226, 1957,497-509.
 9. Gertig, H., Przyslawski, J., Rola tłuszczów w żywieniu człowieka. Żyw. Człow., 22 (4), 1994, 37-387.
 10. Jacyno, E., Kołodziej, A., Pietruszka, A., Fiałkowska, B., Zawartość składników lipidowych w longissimus łumborum potomstwa knurów pochodzących z dwukierunkowego krzyżowania rasy pietrain i linii 990. Medycyna Wet. 2002, 58 (3), 197-200.
 11. Jaturasitha, S., Khiaosa-ard, R., Pongpiachan, P., Kreuzer, M., Early deposition of n-3 fatty acids from tuna oil in lean and adipose tissue of fattening pigs is mainly permanent. J. Animal Set, 87 (2), 2009, 693-703.
 12. Kulasek, G., Bartnikowska, E., Znaczenie nienasyconych kwasów tłuszczowych w żywieniu człowieka i zwierząt (cz. I) Źródła pokarmowe, metabolizm, zapotrzebowanie. Mag. Wet., 3(4), 1994, 39-44.
 13. Maddock, T.D., Bauer, M.L., Koch, K.B., Anderson, V.L., Maddock, R.J., Bar-celó-Coblijn, G., Murphy, E.J., Lardy, G.P., Effect of processing flax in beeffeedlot diets on performance, carcass characteristics, and trained sensory panel ratings, J. Animal Sci., 84, 2006, 1544-1551.
 14. Mann, N.J., Ponnampalam, E.N., Yep, Y, Sinclair, A.J., Feeding regimes affect fatty acid composition in Australian beef cattle. Asia Pacific J. Clinical Nutr., 12, 2003, 42-42.
 15. Migdał, W., Pieszka, M., Barowicz, T., Pietras, M., Skład chemiczny siary i mleka loch otrzymujących sprzężony kwas linolowy w paszy. Medycyna Wet., 59, 2003, 327-330.
 16. Oprządek, J., Oprządek, A., Modyfikowanie składu kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa przeżuwaczy. Medycyna Wet., 59, 2003, 492-495.
 17. Peisker, K., A rapid semi-micro method for preparation of methyl esters from triglycerides using chloroform, methanol, sulphuric acid. J. Am. Oil. Chem. Soc, 41, 1964, 87.
 18. Ramirez, M.R., Cava, R., Changes in colour, lipid oxidation and fatty acid composition of pork loin chops as affected by the type of culinary frying fat. Lebensmit-tel-Wissenschaft-Technologie/Food Science & Technology, 38 (7), 2005, 726-734.
 19. Tyburcy, A., Mroczek, J., Ziemniak, A., Pisula, A., Próby obniżenia zawartości cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych w produktach mięsnych. Przem. Spoż., 3, 1991, 77-79.
 20. Wood, J.D., Enser, M., Fisher, A.V., Nute, G.R., Sheard, P.R., Richardson, R.I., Hughes, S.I., Whittington, F.M., Fat deposition, fatty acid composition and meat quality, A review. Meat Science, 78, 2008, 343-358.
 21. Ziemiański, Ś., Budzyńska-Topolowska, J., Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1991.
 22. Ziemiański, S., Tłuszcze w żywieniu człowieka - nowe koncepcje i zalecenia. Przem. Spoż., 10, 1996, 10-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu