BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florek Mariusz (Departament of Commodity Science and Animal Raw Materials Processing), Litwińczuk Anna (Departament of Commodity Science and Animal Raw Materials Processing), Litwińczuk Zygmunt (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Grodzicki Tomasz (Departament of Commodity Science and Animal Raw Materials Processing)
Tytuł
Meat Quality of Calves of Limousine Breead Reared with Mothers on Pasture up to Age of 7-8 Months
Jakośćmięsa cieląt rasy limousine utrzymywanych przy matkach na pastwisku do wieku 7-8 miesięcy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 158, s. 93-103, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Mięso wołowe, Produkty żywnościowe, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności
Beef meat, Food products, Commodity science, Food commodities
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Jakość mięsa wołowego wykazuje bardzo dużą zmienność uwarunkowaną czynnikami produkcyjnymi i biologicznymi tzn. sposobem utrzymania, żywienia, wiekiem i podłożem genetycznym. Systemy produkcji wołowiny w oparciu o pastwiska są rozwiązaniami niskonakładowymi i szczególnie odpowiadają wymaganiom konsumentów jako naturalne i przyjazne dla zwierząt. Ponadto, taki sposób utrzymania zwierząt zwiększa walory zdrowotne uzyskanego mięsa. Celem podjętych badań była ocena jakości mięsa (z dwóch mięśni szkieletowych) 20 cieląt (jałówek i buhajków) rasy limousine, utrzymywanych przy matkach na pastwisku do wieku 7-8 miesięcy. Wydajność rzeźna tusz buhajków i jałówek była jednakowa i przeciętnie wynosiła 61,7%. Oceniając właściwości fizykochemiczne stwierdzono, że mięso jałówek charakteryzowało się istotnie mniejszym wyciekiem termicznym i niższym udziałem barwy czerwonej (a*). Nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu płci na zawartość podstawowych składników chemicznych ocenianych mięśni. W mięsie ocenianego bydła wykazano wysoką zawartość białka ogólnego (przeciętnie 22,74%) i niską tłuszczu śród-mięśniowego (średnio 0, 57%), a zawartość wody, popiołu, kolagenu i barwników hema tynowych wynosiła odpowiednio 76, 11%, 1,29%, 0, 86% i 121,7 ppm. W mięsie buhajków w porównaniu do jałówek, stwierdzono istotnie niższą zawartość kwasów nasyconych, wyższą natomiast kwasów nienasyconych, w tym wielonienasyconych. Udział CLA był zbliżony w mięsie obu grup i przeciętnie wynosił 1,20%. Stabilność oksydacyjna mięsa buhajków i jałówek była wysoka, a wartość TBARS przeciętnie wynosiła 0, 34 mg MD A/kg mięsa.(abstrakt oryginlny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CIE, Colorimetry, 2nd ed. Commission International de l'Eclairage, Vienna 1976.
 2. Descalzo, A.M., Sancho, A.M., A review of natural antioxidants and their effects on oxidative status, odor and quality offresh beef produced in Argentina, Meat Science, 79, 2008, 423-436.
 3. Destefanis, G., Brugiapaglia, A., Barge, M.T., Dal Molin, E., Relationship between beef consumer tenderness perception and Warner-Bratzler shear force, Meat Science, 78, 2008, 153-156.
 4. Florek, M., Litwińczuk, Z., Kędzierska-Matysek, M., Grodzicki, T., Skałecki, P., Wartość odżywcza mięsa z lędźwiowej części mięśnia najdłuższego i pólścięgni- stego uda młodego bydła rzeźnego, Medycyna Weterynaryjna, 63 (2), 2007, 242-246.
 5. Honikel, K.O., Beziehungen zwischen fruh postmortem merkmalen bei schweinfle-isch, Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur Fleischforschung Kulmbach, 32, 1993, 170.
 6. Hornsey, H.C., The colour of cooked cured pork I. Estimation of the nitrioxidehaem pigments, Journal of Science and Food Agriculture, 7, 1956, 534-540.
 7. Ingene, J.O., Pearson, A.M., Dugan, A.M., Price, J.F., Role of triglycerides and phospholipids on development of rancidity in model meat systems during frozen storage, Food Chem., 5, 1980, 263-276.
 8. Kerry, J.P., Buckley, D.J., Morrisey, P.A., O'Sullivan, K., Lynch, P.B., Endogenous and exogenous a-tocopherol supplementation: effects on lipid stability (TBARS) and warmed-over flavour (WOF) in porcine M. longissimus dorsi roasts held in aerobic and vacuum packs, Food Research International, 31 (3), 1999, 211-216.
 9. Lawrie, R.A., Meat Science. 5lh ed., Pergamon Press, Oxford 1991.
 10. Min, B., Nam, K.C., Cordray, J., Ahn, D.U., Endogenous factors affecting oxidative stability of beef loin, pork loin, and chicken breast and thigh meats, Journal of Food Science, 73, 2008, C439-C446.
 11. Moloney, A.P., Scollan, N.D., Miles, L., Enrichment of n-3 fatty acids and conjugated linoleic acid in beef: ProSafeBeef Nutrition Bulletin, 33, 2008, 374-381.
 12. Razminowicz, R.H., Kreuzer, M., Scheeder, M.R.L., Quality of retail beef from two grass-based production systems in comparison with conventional beef, Meat Science, 73, 2006, 351-361.
 13. Shackleford, S.D., Morgan, J.B., Cross, H.R., Savell, J.W., Identification of threshold levels for Warner-Bratzler shear force in beef top loin steaks, Journal of Muscle Foods, 2, 1991, 289-296.
 14. StatSoft Inc., STATISTICA, data analysis software system, ver. 6, 2003. www.stat-soft.com.
 15. Urban, R., Prognoza rozwoju sektora mięsnego w latach 2007-2013, Biuletyn Informacyjny ARR, 10 (184), 2006, 36-41.
 16. Witte, V.C., Krause, G.F., Bailey, M.E., A new extraction method for determining 2-thiobarbituric acid values of pork and beef during storage, Journal of Food Science, 35, 1970, 582-585.
 17. [Zalewski, W., Litwińczuk, A., Litwińczuk, Z., Gajda, J., Podolak, G., Jankowski, P., Wartość rzeźna i jakość mięsa cieląt o różnym udziale krwi bydła rasy limousine opasanych na pastwisku przy matkach, Roczniki Naukowe Zootechniki, 25, 2, 1998, 175-187.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu