BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oziębłowski Maciej (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Lesiów Tomasz (Wrocław University of Economics, Poland), Szkudlarek Sławomir (ADROS Sp z o.o.), Korzeniowska Małgorzata (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Bobak Łukasz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Szmańko Tadeusz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Objective and Subjective Estimation of Colour in Predicting the Quality of Breast Chicken Muscles
Obiektywne i subiektywne oszacowanie barwy jako kryterium oceny jakości mięśni piersiowych kurcząt
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 158, s. 104-114, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Mięso, Produkty żywnościowe, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności
Meat, Food products, Commodity science, Food commodities
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem badań było porównanie parametru barwy - jasności (L*) i pH "normalnych" mię-śni piersiowych kurcząt jak również tych z wadami PSE i DFD. Pomiary barwy przepro-wadzono zarówno metodą obiektywną (za pomocą aparatu odbiciowego) jak i metodą subiektywną, tj. przez 4 przeszkolone osoby dokonujące oceny w zakładzie drobiarskim również przez 7 osób oceniających barwę na podstawie zdjęć przedstawionych w laboratorium uniwersyteckim. W ośmiu osobnych partiach zmierzono pH i jasność (L*) pięćdziesięciu losowo iranych mięśni piersiowych kurcząt 3h i 24h post mortem. W sumie obliczono 50 korelacji, z których większość była statystycznie istotna, niemniej jednak 14 korelacji a nieistotnych zwłaszcza, gdy oceny dokonywane były na podstawie zdjęć w labora-torium uniwersyteckim. Uzyskane wyniki wskazują, że w zakładach drobiarskich można z powodzeniem dokonać podziału mięśni piersiowych na normalne, PSE i DFD na podstawie zarówno obiektywnej jak i subiektywnej metody oceny barwy. Prawidłowe oszacowanie barwy na podstawie zdjęć przynosi lepsze rezultaty w odniesieniu do mięśni piersiowych 3h post mortem. Uzyskane dane mogą być potraktowane również jako wstępne badania w kierunku stworzenia statystycznego modelu do oceny barwy mięśni piersiowych kurcząt w Polsce, tak jak to zostało zrealizowane w odniesieniu do mięśni piersiowych indyków we Francji. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barbut, S., Sosnicki, A.A., Lonergan, S.M., Knapp, T., Ciobanu, D.C., Gatcliffe, L.J., Huff-Lonergan, E., Wilson, E.W., Progress in reducing the pale, soft and exudative (PSE) problem in pork and poultry meat, Meat Science, 79, 2008, 46-63.
  2. Bianchi, M., Petracci, M., Cavani, C., The influence of genotype, market live weight, transportation, and holding conditions prior to slaughter on broiler breast meat color, Poultry Science, 85, 2006 123-128.
  3. Bianchi, M., Petracci, M., Sirri, F., Folegatti, E., Franchini, A., Meluzzi, A., The influence of the season and market class of broiler chickens on breast meat quality traits, Poultry Science, 86, 2007, 959-963.
  4. Lesiów, T., Kijowski, J., Impact of PSE and DFD on poultry processing - a review, Polish Journal of Food and Nutrition Science, 53, 2003, 3-8.
  5. Santé, V.S., Lebert, A., Le Pottier, G., Ouali, A., Comparision between two statistical models for prediction of turkey breast meat colour, Meat Science, 43, 1996, 283-290.
  6. Swatland, A.J., How pH causes paleness and darkness in chicken breast meat, Meat Science, 80, 2008, 396^00.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu