BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczak Magdalena (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Corporate Social Responsibility (CSR) and Quality Management : the Strategy Connection
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i zarządzanie jakością. Strategiczne połączenie
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 159, s. 57-65, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie jakością, Systemy zarządzania
Corporate Social Responsibility (CSR), Quality management, Management system
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu stopniowo staje się wiodącym zagadnieniem w biznesie. Nie ma obecnie jednej uniwersalnej definicji CSR. Według Komisji Europejskiej, społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja dobrowolnego uwzględniania przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych i w kontaktach z interesariuszami (Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility - Green Paper, (COM) 2001). Artykuł skupia się na ukazaniu relacji między koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu a zarządzaniem jakością. Prezentuje również podstawy CSR, możliwe korzyści i bariery jej wdrażania. Model systemu zarządzania jakością nawiązujący do podstawowych zasad zarządzania jakością wydaje się dobrym fundamentem i katalizatorem dla efektywnego CSR w organizacjach. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amalric F., Hauser F.J., Economic drivers of corporate social responsibility activities, Journal of Corporate Citizenship 2006, vol. 20, p. 27-38.
 2. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. Castka P., Balzarova M.A., A critical look on quality through CSR lenses, key challenges stemming from the development of ISO 26000, International Journal of Quality & Reliability Management, EGPL 2007, p. 748 .
 5. Castka P., Balzarova M.A., Adoption of social responsibility through the expansion of existing management systems, International Management & Data Systems 2008, vol. 108, p. 300.
 6. Castka P., Bamber P.Ch., Bamber D.J., Sharp J.M., Integrating corporate social responsibility (CSR) into ISO management systems - in search of a feasible CSR management system framework, The TQM Magazine, EGPL 2004, vol. 16, no. 3, p. 216.
 7. Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu - tylko moda czy nowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej, UOKiK, Kraków 2006.
 8. Freeman R.E., Strategie Managementa aA stakeholders approach, Pitman Publishing Company, Boston 1984.
 9. Kołakowski T., Tabaszewska E., Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą - płaszczyzny współdziałania w organizacji, Problemy Jakości, October 2006.
 10. The World Business Council for Sustainable Development, CSR: Meeting Changing Expectations, 1999 [online], www. wbcsd.org.
 11. Wawak T., Efekty rynkowe jakości zarządzania, in: T. Sikora (éd.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 12. Williams A. Mc, Siegel D., Wright P.M., Introduction - corporate social responsibility: strategic implications, Journal of Management Studies, 2006, no. 1, p. 1-18.
 13. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu