BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Pawłowska Małgorzata (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych
Substitution Between Trade and Bank Credit in Polish Companies - Empirical Evidence Based on Panel Data
Źródło
Bank i Kredyt, 2012, nr 6, s. 29-56, aneks, bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Kredyt kupiecki, Modele regresji, Dane panelowe
Financing enterprises, Trade credit, Regression models, Panel data
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań zaprezentowanych w niniejszym artykule było przeprowadzenie pogłębionej analizy zjawiska substytucji między kredytem kupieckim a bankowym w świetle zjawiska racjonowania kredytu. W badaniu sektorowym (branżowym) wykorzystano dane panelowe z lat 2001-2009, pochodzące ze sprawozdawczości przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Za pomocą modelu dla danych panelowych zweryfikowano hipotezy dotyczące przedsiębiorstw zgrupowanych w sekcje. Uzyskane wyniki wykazały, że skala i charakter działalności przedsiębiorstwa mają istotny wpływ na poziom substytucji między kredytem kupieckim a kredytem bankowym. W szczególności stwierdzono, że w polskich przedsiębiorstwach występowała substytucja między kredytem kupieckim a kredytem bankowym, która nasilała się w okresach kryzysu finansowego (w latach 2008-2009). Zjawisko to w większym stopniu dotyczyło firm małych niż dużych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assess the phenomenon of trade credit and bank credit substitution hypothesis in the context of credit rationing by banks. The research by sector (industry) was conducted on the basis of panel data from the years 2001-2009, derived from the reporting of Polish enterprises. Empirical analysis with the use of an econometric model of trade credit has helped to verify several hypotheses for companies grouped in sections. The results showed a significant effect of scale and character of the company's activities on the level of substitution of the trade credit by bank credit. Furthermore this study has helped to find a consistent conclusions that (1)there was substitution of bank credit by trade credit in Polish companies, which (2) intensified in times of financial crisis (during the period 2008-2009), (3) this phenomenon applied to a greater extent to small companies rather than large ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arellano M. (2003), Panel data econometrics, Oxford University Press.
 2. Atanasova C. (2007), Access to institutional finance and the use of trade credit, Financial Management, 36(1), 49-67.
 3. Baltagi D. (2005), Econometrics analysis of panel data, J. Wiley&Sons, New York.
 4. Biais B., Gollier C. (1997), Trade credit and credit rationing, The Review of Financial Studies, 10(4), 903-937.
 5. de Blasio G. (2005), Does trade credit substitute for bank credit? Evidence from firm-level data, Economic Notes, 34(1), 85-112.
 6. Bond S., Meghir C. (1994), Dynamic investment models and the firm's financial policy, Review of Economic Studies, 61(1), 197-222.
 7. Bond S., van Reenen J. (2007), Microeconometric models of investment and employment, w: J. Heckman, E. Leamer (red.), Handbook of Econometrics, 6A, North Holland, Amsterdam.
 8. Bougheas S., Meteut S., Mizen P. (2009), Corporate trade credit and inventories: new evidence of a trade-off from accounts payable and receivable, Journal of Banking and Finance, 33(3), 513-530.
 9. Brennan M.J., Maksimovic V., Zechner J. (1988), Vendor financing, The Journal of Finance, 43(5), 1127-1141.
 10. Burkart M., Ellingsen T. (2004), In-kind finance: a theory of trade credit, American Economic Review, 94(3), 569-590.
 11. Carpenter S.R., Fazzari M., Petersen B.C. (1994), Inventory investment, internal-finance fluctuation, and the business cycle, Brookings Papers on Economic Activity, 25(2), 75-138.
 12. Chant E.M., Walker D.A. (1988), Small business demand for trade credit, Applied Economics, 20(7), 861-876.
 13. Cuńat V. (2007), Trade credit: suppliers as debt collectors and insurance providers, The Review of Financial Studies, 20(2), 491-527.
 14. Cunningham R. (2004), Finance constraints and inventory investment: empirical tests with panel data, Working Paper Bank of Canada, 38, Bank of Canada.
 15. Daniłowska A. (2006), Źródła, warunki i znaczenie kredytu towarowego dla gospodarstw domowych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, tom 92(2), 82-90.
 16. Delannay A.F., Weill L. (2004), The determinants of trade credit in transition countries, Economics of Planning, 37, 173-193.
 17. Demirgüç-Kunt A., Maksimovic V. (2001), Firms as financial intermediaries: evidence from trade credit data, World Bank Policy Research Working Paper, 2696, Washington.
 18. Elliehausen G.E., Wolken J.D. (1993), The demand for trade credit: an investigation of motives for trade credit use by small businesses, Staff Studies, 165, Board of Governors of the Federal Reserve System.
 19. Emery G.W. (1984), A pure financial explanation for trade credit, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19, 271-285.
 20. Ferris J.S. (1981), A transaction theory of trade credit use, Quarterly Journal of Economics, 94(2), 243-270.
 21. Frank M.Z., Maksimovic V. (2005), Trade credit, collateral, and adverse selection, UBC Working Paper, University of British Columbia, Vancouver.
 22. Ge Y., Qiu J. (2007), Financial development, bank discrimination and trade credit, Journal of Banking and Finance, 31(4), 513-530.
 23. Gertler M., Gilchrist S. (1994), Monetary policy, business, and the behavior of small manufacturing firms, The Quarterly Journal of Economics, 109(2), 309-340.
 24. Greene W.H. (2003), Econometric analysis, Prentice Hall, New York.
 25. Guariglia A., Mateut S. (2006), Credit channel, trade credit channel, and inventory investment: evidence from a panel of UK firms, Journal of Banking & Finance, 30(10), 2835-2856.
 26. Hansen R.S., Thatcher J.G. (1983), On the nature of credit demand and credit rationing in competitive credit markets, Journal of Banking and Finance, 23, 825-846.
 27. Hobdari B. (2008), Insider ownership and capital constraints: an empirical investigation of the credit rationing hypothesis in Estonia, Corporate Governance: An International Review, 16(6), 536-549.
 28. Hsiao C. (2003), Analysis of panel data, Cambridge University Press.
 29. Hubbard R.G., Kashyap A.K., Whited T.M. (1995), International finance and firm investment, Journal of Money, Credit and Banking, 27(3), 683-701.
 30. Huyghebaert N. (2006), On the determinants and dynamics of trade credit use: empirical evidence from business start-ups, Journal of Business & Accounting, 33(1-2), 305-328.
 31. Jain N. (2001), Monitoring costs and trade credit, The Quarterly Review of Economics and Finance, 41, 89-110.
 32. Kashyap A.K., Lamont O.A., Stein J.C. (1994), Credit conditions and the cyclical behavior of inventories, Quarterly Journal of Economics, 109(3), 565-592.
 33. Kim Y.H., Atkins J.C. (1978), Evaluating investments in accounts receivable: a wealth maximizing framework, Journal of Finance, 33(2), 403-412.
 34. Long M.S., Malitz I.B., Ravid S.A. (1993), Trade credit, quality guarantees, and product marketability, Financial Management, 22(4), 117-127.
 35. Longhofer S.D., Santos, J.A.C. (2003), The paradox of priority, Financial Management, 32(1), 69-81.
 36. Love I., Preve L.A., Sarria-Allende V. (2007), Trade credit and bank credit: evidence from recent financial crises, Journal of Financial Economics, 83, 453-469.
 37. Marzec J. (2002), Krótkookresowa analiza technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku - praca jako czynnik stały, w: A. Welfe (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Drugie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Wydawnictwo SGH w Warszawie.
 38. Marzec J., Pawłowska M. (2011), Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, Materiały i Studia NBP, 261, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 39. Meltzer A. (1960), Mercantile credit, monetary policy, and the size of firm, Review of Economics and Statistics, 42(4), 429-436.
 40. Mian S., Smith C.W. (1992), Accounts receivable management policy: theory and evidence, Journal of Finance, 47, 169-200.
 41. NBP (2007), Raport o stabilności systemu finansowego (I półrocze 2007), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 42. NBP (2008), Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2008, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 43. NBP (2009), Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2009, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 44. Ng C.K., Smith J.K., Smith R.L. (1999), Evidence on the determinants of credit terms used in interfirm trade, Journal of Finance, 54(3), 1109-1129.
 45. Nilsen J.H. (2002), Trade credit and the bank lending channel, Journal of Money, Credit and Banking, 34(1), 226-253.
 46. Oliner S.D., Rudebusch G.D. (1996), Monetary policy and credit conditions: evidence from the composition of external finance: comment, American Economic Review, 86(1), 300-309.
 47. Paul S., Boden R. (2008), The secret life of UK trade credit supply: setting a new research agenda, The British Accounting Review, 40(3), 272-281.
 48. Paul S., Wilson N. (2007), The determinants of trade credit demand: survey evidence and empirical analysis, Journal of Accounting Business and Management, 14, 96-116.
 49. Petersen M., Rajan R. (1994), The benefits of lending relationships: evidence from small business data, The Journal of Finance, 49(1), 3-37.
 50. Petersen M., Rajan R. (1997), Trade credit: theories and evidence, Review of Financial Studies, 10(3), 661-691.
 51. Rajan R., Zingales L. (1998), Financial dependence and growth, The American Economic Review, 88(3), 559-589.
 52. Schwartz R.A. (1974), An economic model of trade credit, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9(4), 643-657.
 53. Smith J.K. (1987), Trade credit and informational asymmetry, The Journal of Finance, 42(4), 863-872.
 54. Stiglitz J.E., Weiss I. (1981), Credit rationing in markets with imperfect information, American Economic Review, 71(3), 393-410.
 55. Taketa K., Udell G.F. (2007), Lending channels and financial shocks: the case of small and medium- -sized enterprise trade credit and the Japanese banking crisis, Monetary and Economic Studies, 25(2), 1-44.
 56. Wang H.J. (2003), A stochastic frontier analysis of financing constraints on investment: the case of financial liberalization in Taiwan, Journal of Business & Economic Statistics, 21(3), 406-419.
 57. Welch B.L. (1947), The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved, Biometrika, 34(1), 28-35.
 58. Zakrajsek E. (1997), Retail inventories, internal finance, and aggregate fluctuations, Research Paper, 9722, Federal Reserve Bank of New York.
 59. Zawadzka D. (2009), Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy, identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu