BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metodyka analizy i projektowania systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie
A Methodology for Analysing and Designing an Innovation Management System in a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 107-126, tab., bibliogr. 12 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania, Zarządzanie innowacyjne, Innowacje, Modele procesu innowacyjnego
Management system, Innovative management, Innovations, Innovation Process Models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W kontekście współczesnych uwarunkowań szczególnego znaczenia nabiera problem analizy i projektowania efektywnego systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest zaprezentowanie metodyki analizy i projektowania systemu zarządzania innowacjami. Rozważania poprzedzone zostały interpretacją podstawowych terminów związanych z systemem zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, syntetyczną charakterystyką współczesnych modeli procesu innowacyjnego oraz prezentacją modelu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. (abstrakt autora)

The paper presents a methodology for analysing and designing an innovation management system. The reflections are preceded by the interpretation of key terms associated with the innovation management system in an enterprise, a synthetic characteristic of modern models of the innovation process and a presentation of a model of innovation management in an enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chesbrough H. [2003], Open Innovation The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 2. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy [2009], red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Głodek P., Gołębiowski H. [2006], Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa.
 4. Niedzielski P. [2005], Rodzaje innowacji [w:] Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
 5. Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu i poradnik dla instytucji otoczenia biznesu [2006], red. M. Zawicki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 6. Pomykalski A. [2001], Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 7. Sankowska A., Wańtuchowicz M. [2011], Techniki zarządzania innowacjami, Gazeta Innowacje, nr 27 http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje27/strona13.htm.
 8. Schumpeter J.A. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 9. Słownik wyrazów obcych [1980], red. J. Tokarski, PWN, Warszawa.
 10. Stawasz E. [2005], Rodzaje innowacji. Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
 11. Whitfield P.R. [1979], Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.
 12. Zarządzanie innowacjami. System zarządzania innowacjami [2007], red. J. Łunarski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu