BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rogowski Waldemar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ryzyko a wzrost wartości przedsiębiorstwa
Risk and growth in company value
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2006, nr 1, s. 34-41, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Łańcuch dostaw, Zarządzanie ryzykiem, Wartość dla akcjonariuszy
Enterprise value, Supply chain, Risk management, Shareholder Value (SHV)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Dlatego też jego głównym celem jest wskazanie filozofii, która przyczyniła się do zmiany sposobu postrzegania ryzyka w działalności gospodarczej z elementu negatywnego na optymistyczny. Autorzy pokazują obszary zarządzania ryzykiem, które ich zdaniem mają związek z kształtowaniem się wartości rynkowej firmy dla akcjonariuszy. (abstrakt oryginalny)

The article serves as an introduction to the subject of company risk management. That's is why its main message is to point out a philosophy behind the shift in the way in which risk is perceived in the process of economic activity - from a negative element to a positive one. The authors point out these areas of risk management which, according to them, are related to creating value for shareholders (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kasiewicz S.. Budowanie wartości firmy w sferze zarządzania operacyjnego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
  2. Kasiewicz, S., Rogowski W., Decyzje finansowe - struktura i koszt kapitału, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, P. Wachowiak (red.), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2006.
  3. Kiysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Wydawnictwo Ekonomiczne, Kraków 2006.
  4. Majewska A., Ocena metod ilościowych w wycenie instrumentów pochodnych, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia t. 511, Szczecin 2004. s. 22- 23.
  5. Morgan Stanley, Roundtable on Enterprise Risk Management and Corporate Strategy, Journal of Applied Corporate Finance 2005, No 3.
  6. Rogowski W., Kasiewicz S., Analiza wrażliwości jako metoda analizy ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w Efektywność źródłem bogactwa narodów, T. Dudycz, S. Wrzosek (red.), Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
  7. Rogowski W., Kasiewicz S., Metoda stopy dyskonta z ryzykiem - charakterystyka metody oraz jej zalety i wady, w Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno - ekonomicznym: Zarządzanie ryzykiem, J. Ostaszewski (red.), Difin, Warszawa 2004.
  8. Rogowski W., Formuły i algorytmy metody IRR - próba systematyzacji, Konferencja Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1024/2004, Wrocław 2005.
  9. www.towersperrin.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu