BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzechowski Remigiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nadzór IT a budowa wartości przedsiębiorstwa
IT management and creating company value
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2006, nr 1, s. 50-55, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Ład korporacyjny
Enterprise value, Corporate governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wydatki na technologie informacyjne stanowią coraz większy udział w kosztach funkcjonowania oraz inwestycjach przedsiębiorstw. Jednocześnie utrwala się przekonanie, że to IT jest coraz bardziej istotnym elementem biznesu. Stąd pojawiła się konieczność usystematyzowanego podejścia do zarządzania IT, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, których celem jest budowa wartości dla właścicieli. Autor prezentuje promowaną ostatnio coraz intensywniej koncepcję nadzoru IT (IT Governance), jako elementu nadzoru korporacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Expenditure on IT technology has an everincreasing share in the operating costs and investments of businesses. At the same time, there has been an evergrowing belief that IT is an increasingly essential element of business activity. That's why a need arose for a systema¬tic approach to IT management, especially in the case of companies, the objective of which is to create shareholder value. The author presents a concept, which has recently been more and more intensively promoted that of IT management as an element of corporate control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Global Investor Opinion, McKinsey&Company, July 2002.
  2. Global Status Report 2006, IT Governance, IT Governance Institute, 2006.
  3. Board Briefing on IT Governance, IT Governance 2nd Edition, IT Governance Institute, 2003.
  4. Maizlish B., Handler R., IT Portfolio Management. Step-by-step. Unlocking the Business Value of Technology, Wiley&Sons, New Jersey 2005.
  5. Nowell R., Wilson G., A Premium for Good Governance, McKinsey Quartley, No 2 2002.
  6. Ross J., United Parcel Service: Delivering Packages and E-Commerce Solutions, Working Ppaer 318, MIT Solan School Center for Information Systems Research. 2001.
  7. Weil P., Ross J., IT Governance. How Top Performance Manage IT Decision Rights for Superior Results, Harvard Business School Press, Boston 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu