BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Upadłości przedsiębiorstw
Bankruptcy of companies
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2006, nr 1, s. 67-72, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Roszczenia odszkodowawcze, Badania empiryczne
Enterprise bankruptcy, Claims for compensation, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Upadłości przedsiębiorstw nie są centralnym elementem żadnego ze znanych nurtów teorii ekonomii. Brak teorii bankructwa jest coraz dotkliwiej odczuwany w praktyce gospodarczej, nie przygotowanej należycie do sprostania wyzwaniom kryzysowym. Dlatego też, zespół Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH rozpoczął w roku 2004 badania, które obejmują teoretyczne i empiryczne aspekty upadłości przedsiębiorstw. W niniejszym raporcie prezentowane są wyniki drugiego etapu badań, ukierunkowanych na instytucjonalną infrastrukturę upadłości. Z przeprowadzonych studiów literatury fachowej wynika, że w przeszłości, w analizach i regulacjach dotyczących bankructw przedsiębiorstw, dominowało podejście normatywne, ukierunkowane przede wszystkim na możliwości zagwarantowania wierzycielom niewypłacalnego przedsiębiorcy zaspokojenia w maksymalnym zakresie ich wierzytelności. Współcześnie coraz bardziej istotne staje się nie tylko zaspokajanie roszczeń wierzycieli, ale także zachowanie zdolności produkcyjnych i udziału w konkurencji rynkowej bankrutujących przedsiębiorstw. Stąd też preferowane jest w unormowaniach dotyczących upadłości, tworzenie możliwości działań naprawczych. Jest to tym bardziej istotne, że w procesach tych negatywne skutki dzisiejszych, pozornie nawet korzystnych działań, mogą ujawnić się dopiero po pewnym czasie. Ważne zatem staje się monitorowanie działalności przedsiębiorstw, również w czasie osiągania dobrych wyników. (abstrakt oryginalny)

The bankruptcy of companies in Poland is still an unresearched phenomenon. A portrayal of and research on this subject would not only be of cognitive value. The world of business and economic policy is waiting for a comprehensive bankruptcy theory, which would help companies to foresee crisis situations and take necessary precautionary measures. Nowadays, bankruptcy is not only perceived as an economic phenomenon, but also as a social one, with long-term and grave consequences, which has been illustrated by the period of systemic transformations in Poland. The report is based on the results of the II stage of research, carried out within the framework of a three year long research pro-gram entitled "Bankruptcy of companies in Poland the scope, causes and prevention", as implemented since 2004 by the Collegium of Business Administration of the Warsaw School of Economics. The chosen aspects of bankruptcy, as mentioned in the article, concern the institutional infrastructure of bankrupt companies as an integral element of business institutional infrastructure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, (red.) E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
  2. Zagrożeni upadłością,(red.) E. Mączyńska,K. Kuciński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
  3. Mączyńska E., Ryzyko bankructwa [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora (red.) Panfil M., Szablewski A., Poltex, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu