BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ścigała Magdalena (PKO Bank Polski)
Tytuł
Trudne sytuacje decyzyjne w pracy menedżera
Difficult Decision Situations in the Work of Polish Managers
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 1, s. 9-21, rys., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Badania empiryczne, Menedżer, Proces decyzyjny
Empirical researches, Manager, Decision proces
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza cech trudnych sytuacji decyzyjnych doświadczanych w praktyce przez polskich menedżerów średniego i wyższego szczebla. Wyniki badania empirycznego pozwoliły na zidentyfikowanie barier wpływających na postrzeganą trudność sytuacji decyzyjnych. Na tej podstawie do najważniejszych barier autorka zalicza: personalną - związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji oraz własnym menedżerskim potencjałem; społeczno-kulturową - wynikającą z konfliktów trawiących organizację; zasobową, w tym szczególnie barierę wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is an analysis of the qualities of difficult decision situations as experienced in the practice of Polish middle and upper management. The results of empirical research allow the identification of barriers influencing the perception of difficulty in decision situations. It is on this basis that the author includes the following among the most important obstacles: personnel as linked with the management of human resources in the organization and in-house managerial potential, socio-cultural as stemming from conflicts affecting the organization, and resources, especially the knowledge barrier. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antaki Ch., Widdicombe S. (1998), Identity as an Achievement and as a Tool, [w:] Ch. Antaki, S. Widdicombe (red.), Identities in Talk, Sage Publications, London- Thousand Oaks- New Delhi, s. 1-14.
 2. Badaracco J. (2008), Cztery kryteria podejmowania trudnych decyzji przez menedżerów, referat prezentowany podczas konferencji Harvard Business Review Polska. Warszawa: Przywództwo a trudne decyzje. Pobrano 27.10.2008. http://prportal.pl/temat/joseph-l-badaracco
 3. Bieniok H., Halama H., Igram M. (2002), Podejmowanie decyzji menedżerskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 4. Bogdanienko J. (2001), Wprowadzenie do zarządzania, WSFiZ, Białystok.
 5. Hammond J., Keeney R., Raiffa H. (2005), Równe zamiany (ang. even swaps) - metoda racjonalnego osiągania kompromisów, [w:] Podejmowanie decyzji, Harvard Business School Press, Wydawnictwo HELION, Gliwice, s. 29-53.
 6. Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 7. Jones G.R. (1994), Organizational Theory, Addison Wesley Publishing Company, Reading-Menlo Park-New York.
 8. Kisielnicki J. (2008), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym? PWE, Warszawa.
 9. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 10. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 11. Kostera M. (2005), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 12. Miles M., Huberman A. (2000), Analiza danych jakościowych, Transhumana, Białystok.
 13. Oniszczenko W. (1998), Stres to brzmi groźnie, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 14. Pettigrew A. (1979), On Studying Organizational Cultures, "Administrative Science Quarterly", nr 24, s. 570-581.
 15. Simon H. (1982), Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa.
 16. Simon H. (2007), Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 17. Samuelson W., Marks S. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 18. Szymczak M., red. (1988), Słownik języka polskiego. Tom II, PWN, Warszawa.
 19. Terelak J. (2008), Człowiek i stres, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 20. Wichary R., Balas R. (2002), Czy proste heurystyki są automatyczne? [w:] M. Jarymowicz, R. Ohme (red.), Natura automatyzmów. Dyskusje interdyscyplinarne, Wydawnictwo WSPS, Warszawa, s. 71-73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu