BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewska-Jedwabny Agnieszka, Jedwabny Tomasz
Tytuł
(Nie-) skuteczność nadzoru
(Non-) effectiveness of governance
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 24-32, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Spółki kapitałowe, Zarządzanie, Akcjonariusz
Corporate governance, Capital company, Management, Shareholders
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Nadzór korporacyjny (corporate governance) jest jednym z kluczowych elementów zarządzania spółką kapitałową, mającym na celu zapewnienie kontroli nad realizowaniem jej celów, zgodnie z interesem akcjonariuszy. Centralnym zagadnieniem ładu korporacyjnego jest pozycja rady nadzorczej lub członków rady dyrektorów odpowiedzialnych za nadzór, w zależności od przyjętego systemu podziału kompetencji zarządczych i nadzorczych. Autorzy artykułu omawiają rolę i zadania rad nadzorczych w różnych systemach i krajach, nie pomijając problemu odpowiedzialności jej członków, standardów moralnych, jakie powinni prezentować i kompetencji zagwarantowanych prawem. Szczegółowej analizie i krytycznej ocenie została poddana praktyka rad nadzorczych polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Corporate governance is one of the key elements in the management of a joint-stock company, aimed at providing control over the implementation of the company's targets in accordance with the interests of the shareholders. The central issue of the corporate governance is the position of the supervisory board or members of the board of directors as responsible for the company's management, subject to the adopted system of management and supervisory competences division. The authors of the article discuss the role and tasks of supervisory boards in different systems and countries, not overlooking the problem of responsibility of the members of such boards, moral standards which they ought to represent and competences as guaranteed by law. The practices of Polish companies' supervisory boards has been analyzed in great detail and subject to criticism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Carlsson R.H., Ownership and Value Creation. Startegic Corporate Governance in the New Economy, John Wiley&Sons, 2001.
  2. CEOs to boards: Don't You Trust Us?, Julie Connelly, Corporate Board Member, May/June 2005.
  3. Connelly J., The Ghost of Michael Ovitz Still Haunts the Disney Board, Corporate Board Member, Nv./Dec. 2003.
  4. Corporate Governance in Europe, KPMG Survey 2001/02.
  5. Dobre praktyki ws spółkach publicznych 2005, Komitet Dobrych Praktyk, Forum - Corporate Governence, Warszawa, Październik 2004.
  6. Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 1 December 1992, www.ecgi.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu