BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boberek Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Czyżowicz Wiesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiczna analiza regulacji prawnych
Economic analysis of legal regulations
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 33-38, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ekonomiczna, Regulacje prawne
Economic analysis, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ekonomiczna analiza prawa jest dziedziną nauki, która do badania systemu prawa wykorzystuje narzędzia ekonomiczne. Dorobek tej nauki jest również wykorzystywany do badania skutków rozwiązań prawnych przed i po wprowadzeniu regulacji. Zbliżenie ekonomii i prawa wynika z rosnącej potrzeby kompleksowego podejścia do zjawisk funkcjonowania i rozwoju systemów gospodarczych, ich bezpieczeństwa prawnego i efektywności w warunkach dynamicznego rozwoju. Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki nowej interdyscyplinarnej nauki - ekonomicznej analizy prawa (Management & Law). (abstrakt oryginalny)

Economic analysis of law is a field of science, which uses economic tools in the study of the law's system. The results are also applied in order to study legal implications of legal solutions before and after the introduction of certain legal regulations. This close relationship of economy and law is a consequence of an increasing need.for a comprehensive approach to the functioning and development of economic systems, their lawfulness and effectiveness in the context of dynamic development. The article serves as an introduction to the issues of a new interdisciplinary science - economic analysis of law (Management & Law). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Albrecht J., The use of consumption taxes to re-lunch green tax reforms, [w:] "International Review of Law and Economics", Vol. 26, Issue 1, March 2006.
  2. Calabresi G. About Law and Economics, the Letter to Ronald Dworkin, [w:] "Hofstra Law Review", Issue 8, Hofstra University Press, 1980.
  3. Fredman D., Law's order: what economics has to do with law and why it matters, Princeton University Press, 2000.
  4. Kaplow L., Shavell S., Economic analysis of law, Working Paper Nr 6960, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1999.
  5. Landes W.M., The art of law and economics: an autobiographical essay, [w:] Parisi F., Rowley Ch. (red.), The origins of law and economics - Essays by the Founding Fathers, The Locke Institute, Edward Elgar Publishing, Massachusetts 2005.
  6. Mehari J., Siegwarta H. (red.), Management & Law, Meilestones im Management, Band X, Teil I-VII, Helbing & Lichtenhahn, Basel 2003.
  7. Murell P., Assessing the value of law in transition economies, The University of Michigan Press, 2003.
  8. Parisi F., Positive, nomative and functional schools in law and economics, [w:] Backhaus J.G. (red.), Law and Economics, Edward Elgar Publishing, Massachusetts 2005.
  9. Posner R.A., Wealth maximization revised, [w:] "Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy", Issue2, Notre Dame University Press, 1985.
  10. Shaviro D., When Rules Change, An Economic and Political Analysis of Transition Relief and Retroactivity, University of Chicago, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu