BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowski Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Architektura przestępczego biznesu
Architecture of business crime
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 39-45, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Nowe technologie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Globalization, High-tech, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja i nowe technologie wywołały przemiany nie tylko w sferze zarządzania w legalnych przedsiębiorstwach, ale również wymusiły gruntowną metamorfozę organizacji przestępczych. Kluczowa zmiana, jaka w nich nastąpiła, bazuje na zastosowaniu nowych technik zarządzania. Autor przeprowadza szczegółową analizę zmian, jakie następują w tego typu "przedsiębiorstwach" z punktu widzenia teorii zarządzania, pokazując jednocześnie, które elementy współczesnego zarządzania zapewniają organizacji przestępczej przewagę konkurencyjną. (abstrakt oryginalny)

Globalization and new technologies brought about changes not only in the sphere of the management of lawful business, but also neces-sitated a thorough metamorphosis of the organized crime. The key change, which took place, is based on the application of new management techniques. The author carries out a detailed analysis of the changes, which take place in this kind of "businesses" from the point of view of the management theory, pointing - at the same time - to those elements of modem management methods, which guarantee the world of organized crime a competitive advantage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aurik J., Jonk G., Willen R., Rebuilding The Corporate Genome, John Wiley&Sons, Inc., New Jersey 2003.
 2. Banasiewicz IC., Nawara P., Przedsiębiorstwo "zintegrowane" - stan pożądany czy stagnacja?, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: między teorią a praktyką, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego,, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 3. Bratnicki M., Strategie przedsiębiorczości z integracją i dezintegracją w tle, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: między teorią a praktyką, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego,, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 4. Hesselbein F., Goldsmith H., Beckhard R., Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 5. Krawiec F., Transformacja firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa 2005.
 6. Laskowska K., Azjatyckie zorganizowane grupy przestępcze, Prokuratura i Prawo 2004, nr 7-8.
 7. Loveney P., Highfield R., Granice złożoności. Poszukiwanie porządku w chaotycznym świecie, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
 8. Pacholski L., Trzcieliński S., Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2003.
 9. Płachta M., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej na arenie międzynarodowej, Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1999, nr 3/4.
 10. Płoszajski P., Zarządzanie w gospodarce sieciowej, [w:] Wpływ otoczenia na zarządzanie i finanse przedsiębiorstw, J. Kaja (red.), Wydawnictwo Katedry Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa 2001, tom II.
 11. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 12. Warnecke H., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu