BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajek-Gocejna Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Między raportem a inwestorem
Reporting and investor relations
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 55-60, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Relacje inwestorskie, Sprawozdawczość finansowa, Internet, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Investor relations, Financial reporting, Internet, Value Based Management (VBM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształtowanie nowego modelu relacji inwestorskich jest niezwykle istotne dla spółek giełdowych, gdyż zwiększa zaufanie inwestorów do zarządu, zwiększa zainteresowanie analityków spółką, powiększa bazę inwestorów długoterminowych, co sprzyja realizacji strategii tworzenia wartości, zwiększa dostęp do kapitału i podnosi ceny akcji, dzięki premii za mniejsze ryzyko inwestowania. Można zatem stwierdzić, że relacje inwestorskie z jednej strony są istotnym elementem w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa, a z drugiej niemniej istotnym źródłem jej kreacji, przyczyniając się do sukcesu przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Autorka zwraca uwagę na to, że obecnie ważna jest nie tylko zawartość, ale także forma przekazywania informacji. Dotyczy to również strony internetowej spółki, która może stać się najważniejszym narzędziem komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem (webcasting). W artykule zaprezentowane są nowe standardy tworzenia, wymiany i prezentacji informacji finansowych w Internecie. (abstrakt oryginalny)

The shaping of a new model of investor relations is of paramount importance for listed companies, since it increases the trust that the investors place in the management board, gene-rates the interest of the analysts in the company and enhances the base of long-term investors, which is conducive to implementing value cre-ation strategies, facilitates access to the share capital and raises the price of shares due to a lesser investment risk. One may therefore con-clude that investor relations - on the one hand - are a vital element of the value management process and - on the other hand - an equally vital source of value creation, thus contributing to the success of a given company on the capi¬tal market. The author points to the fact that nowadays it is not only the content, but also the form of passing on information that counts. It also concerns the website of a company, which may become the most important tool of communication between the company and environment (webcasting). The article presents new forms of creating, exchanging and present-ing financial information on the Internet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich, http://www/piri.pl
 2. Dziawgo D., Gajewska-Jedwabny A., Relacje inwestorskie - nowoczesna komunikacja spółek z rynkiem, CEO, wrze-sień 2006.
 3. Eccles R.G., Herz R.H., Keegan E.M., Philips D.M.H., The Value Reporting Revolution, Moving Beyond Earnings Game, Willey&Sons, New York 2001.
 4. Gajewska-Jedwabny A., Raportowanie wartości. Model Value Reporting zaspokoi apetyt obecnych i przyszłych inwestorów, http://www.piri.pl
 5. Gajewska-Jedwabny A., Relacje inwestorskie i raportowanie wartości [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. Szablewski A., Tuzimek R., Poltext, Warszawa 2004.
 6. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 7. Market Intelligence, IIRF Annual Conference 2006, Warsaw, Poland, wrzesień 2006.
 8. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 1999.
 9. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 10. Remisziewicz M., Nowe technologie w relacjach inwestorskich, [w:] Metody wyceny spółki kapitałowej. Perspektywa inwestora i klienta, red. Szablewski A., Panfil M., Poltext, Warszawa 2006.
 11. Value Reporting Revolution - Moving Beyond the Earnings Game, PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu