BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryglaszewska Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Stanisz Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przedstawienie funkcji dwóch zmiennych za pomocą iloczynu skalarnego wektorów zależnych od poszczególnych zmiennych
Representation of a Function of Two Variables by Scalar Product of Vectors Depending on Individual Variables
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 480, s. 69-74, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Statystyka matematyczna
Mathematical statistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są własności funkcji dwóch zmiennych postaci f: I× J→R, I⊂R, J⊂R, dla których istnieją funkcje a: I→R, b:J→R, c:I→R,d:J→R takie, że w zbiorze D=I×J zachodzi równość f(x,y) = a(x) b(y) + c(x) d(y). (O) (funkcję taką nazywamy separowalną w zbiorze D). Funkcje postaci (O) są uogólnieniem separowalności addytywnej i multiplikatywnej, rozważanych w pracach [1] i [2]. W pracy [3] rozważył drugi z autorów separowalność addytywno-multiplikatywną postaci f(x,y)=a(x)+c(x)d(y).(A) będącą uogólnieniem separowalności addytywnej (gdy c(x =1) i multiplikatywnej (gdy a(x)=0). Separowalność typu (O) jest uogólnieniem separowalności typu (A). Głównym rezultatem rozważań jest określenie takiego kryterium (warunek konieczny i dostateczny), aby funkcja f była separowalna w zbiorze D. Podano też konstrukcję funkcji a,b,c,d, za pomocą funkcji f. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Stanisz T., Functions with Separated Variables, Zeszyty Naukowe, UJ, Prace matematyczne 13/169, s. 85-96.
  2. Stanisz T., Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich zastosowania w analizie ekonomicznej, AE, Kraków, 1977, Seria specjalna: monografie nr 35, s. 219.
  3. Stanisz T., O separowalności addytywno-multiplikatywnej w statystyce, Zeszyty Naukowe AE, Wrocław 1988, nr 404, s. 161-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu