BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaguna Mariola (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Rozwalka Kamila (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, studentka), Migoń Adrian, Radkiewicz Angelika (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Struktura kompetencji coachów : wyniki badań empirycznych
Coach Competency Structure : the Results of an Empirical Study
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 1, s. 63-74, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Coaching, Kompetencje, Kompetencje kluczowe, Badania empiryczne
Coaching, Competences, Core competencies, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coaching jest dynamicznie rozwijającym się obszarem działalności. Wymaga on jednak większej liczby badań empirycznych, które mogłyby stanowić wsparcie i podstawę dla praktyki opartej na dowodach empirycznych. W prezentowanym badaniu została poddana weryfikacji struktura kluczowych kompetencji coacha. Przyjmując jako punkt wyjścia klasyfikację kompetencji opracowaną przez International Coach Federation, opracowane zostały twierdzenia opisujące cztery grupy kompetencji coacha. Eksploracyjna analiza czynnikowa na ocenach kompetencji coachów dokonanych przez 104 ich klientów potwierdziła istnienie czterech obszarów kluczowych kompetencji. Wyniki tego badania mogą służyć jako podstawa do stworzenia skali do pomiaru kompetencji coacha oraz opracowania szkoleń do nich adresowanych. (abstrakt oryginalny)

Coaching is a dynamically developing field of professional activity. However, it needs more empirical research providing support and an evidence-based practice. The current study subjected the structure of key coach competencies to verification. Taking the classification of competencies as developed by the International Coach Federation as the starting point, statements describing four groups of coach competencies were developed. Exploratory factor analysis on a sample of 104 coach competency assessments provided by their clients confirmed the existence of these four areas of key competencies. The results of this empirical study may serve as a basis for the development of a coach competency scale as well as for the development of coach training. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auerbach J. (2005), Inviting a dialogue about core coaching competencies, ICF Coaching Research Symposium, s. 55-70.
 2. Hornowska E. (2005), Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Scholar, Warszawa.
 3. Kluczowe kompetencje (b.d.), [http://icf.org.pl/index.php/pl/rozwoj-i-edukacja/kluczowe-kompetencje.html].
 4. Kołodkiewicz M. (2009), Raport szkoły dla coacha, [http://www.pifs.org.pl/pliki/raport%20szkola%20dla%20coacha.pdf].
 5. Kukiełka-Pucher D. (2009), Kompetencje profesjonalnego coacha, [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching, Oficyna a Wolters Kluwers Businnes, Kraków, s. 67-82.
 6. Law H., Ireland S., Hussain Z. (2010), Psychologia coachingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Łaguna M. (2004), Szkolenia, jak je prowadzić, by..., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 8. Łaguna M., Rozwalka K., Radkiewicz A., Migoń A. (2012), Skala Kompetencji Coacha. Maszynopis niepublikowany, Instytut Psychologii KUL, Lublin.
 9. Łaguna M., Talik W., Wiechetek M. (2011), Pomiar kompetencji menedżerów małych i średnich firm: Metoda M-Astra, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, 157-175.
 10. Marciniak Ł. (2009), Pojęcie i odmiany coachingu, [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching, Oficyna a Wolters Kluwers Businnes, Kraków, s. 19-36.
 11. McClelland D. (1973), Testing for competence rather than for "intelligence", "American Psychologist", nr 28, s. 1-14.
 12. Smółka P. (2009), Coaching inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 13. Starr J. (2011), Podręcznik coachingu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 14. Thorpe S., Clifford J. (2004), Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Rebis, Poznań.
 15. Whitmore J. (2002), Coaching for performance, Nicholas Breasley, London.
 16. Wilson C. (2008), Coaching biznesowy, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 17. Żylicz O. (2009), Efektywność coachingu, [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching, Oficyna a Wolters Kluwers Businnes, Kraków, s. 144-156.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu