BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okoniewska Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Brytyjskie inwestycje bezpośrednie jako forma międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce
British Direct Investment as a Form of International Business Development in Poland
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 1, s. 227-240, bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Rozwój przedsiębiorstwa
Direct investments, Foreign investment, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęta została problematyka dotycząca zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako formy międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie inwestycji brytyjskich w Polsce. Poruszona została kwestia samej istoty i definicji zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Autorka przedstawia kilka podjeść do zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które nie różnią się znacząco w treści ekonomicznej, lecz prezentują istotę zagranicznych inwestycji bezpośrednich bardziej od strony mikroekonomicznej lub makroekonomicznej. Niezwykle ważnym aspektem brytyjskich inwestycji bezpośrednich w Polsce jest ich lokalizacja na terytorium naszego kraju. Inwestycje pochodzące z Wielkiej Brytanii, tak, jak większość inwestycji bezpośrednich w Polsce, koncentruje się w największych ośrodkach gospodarczych, przyczyniając się tym do rozwoju tych terenów, jednocześnie pogłębiając już istniejące różnice w rozwoju regionów w Polsce. Z ekonomicznego punktu widzenia wiodącym kryterium podziału zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest przynależność sektorowa, gdyż to właśnie od niej zależy rzeczywiste oddziaływanie omawianych inwestycji na rozwój gospodarki Polskiej. Struktura branżowa brytyjskich inwestycji bezpośrednich w Polsce koncentruje się głównie w usługach i przemyśle. Należy podkreślić, że powstaje coraz większa liczba przedsiębiorstw, które już w momencie powstania przyjmują orientację międzynarodową, poszukując rynków zbytu poza granicami swojego kraju macierzystego. W artykule przedstawiono przykłady przedsiębiorstw brytyjskich, które niemalże od początku swojej działalności przybierają orientację międzynarodową, inwestując poprzez inwestycje typu greenfield lub brownfield, oraz te, które przechodziły nieomal całą ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa za granicą, z czasem osiągają najbardziej zaawansowaną formę zaangażowania - zagraniczne inwestycje bezpośrednie. (abstrakt oryginalny)

A characteristic feature of modern economy are increasing capital flows, especially in the form of foreign direct investments. Transfer of capital in the form of foreign direct investment is the most dynamic phenomenon of world economy. Foreign direct investment flows between countries, contribute to the economic revival of the countries where the low supply of capital is a major barrier to economic growth. The results of undertaken research showed that British direct investments from the UK have been concentrated mainly in commerce and industry, the share of total trade in the British direct investment shows a growing trend, a steady decline in the share of industry. Industry structure of British investment in Poland is in line with general trends continuing in the structure of foreign direct investment in Poland, observed in developed countries, where most of FDI is invested in the services sector. It was also found that the spatial feature of British direct investment, as investments from other countries, is their location in regions with the largest economic activity and developed infrastructure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz J., Gostomski E. (2008), Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, Wyd. UG, Gdańsk.
 2. Dane Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl
 3. Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, www.berr.gov.uk
 4. Deszczyński P. (2001), Building the image of a foreign capital company - the case of Henkel, w: Public relations contribution to transformation in Central and Eastern Europe. Research and Practice, Poznań.
 5. Deszczyński P. (2001), Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Dowgiałło Z. (2000), Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wyd. Znicz, Szczecin.
 7. Forowicz J., Ewolucja przedsiębiorstw - od strategii międzynarodowej do strategii globalnej, w: Nowakowski M.K.(red) (1997), Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2006 roku, Warszawa 2007, www.stat.gov.pl
 9. Jajuga K., Jajuga T. (2004), Inwestycje - instrumenty finansowe - inżynieria finansowa, WN PWN, Warszawa.
 10. Jóźwiak B., Miłek D. (2007), Działalność inwestycyjna firm brytyjskich w Polsce, Wyd. KUL, Lublin.
 11. Karaszewski W. (2001), Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990- 1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe), WN UMK, Toruń.
 12. Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, Polska na tle świata, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń.
 13. Karaszewski W. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, WN UMK, Toruń.
 14. Kłosiewicz -Górecka U. (2007), Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, PWE, Warszawa.
 15. Materiały firmy BP Polska Spółka z o.o.
 16. Materiały firmy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 17. Materiały firmy Henri Lloyd Polska Sp. z o.o
 18. Materiały firmy Tesco Polska Sp. z o.o.
 19. Materiały Grupy Commercial Union Polska Sp. z o.o.
 20. Męczyński M., Stryjakiewicz T. (2004), Powiązania gospodarcze między Polską i Wielką Brytanią od 1990 r., WN Bogucki, Poznań.
 21. Nowakowski M.K. (2005), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 22. Olszewski L. (2007), Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrosła.
 23. Stawicka M. (2000), Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 24. Zachorowska A. (2006), Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 25. Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce w 2006, Departament Statystyki, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu