BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lechowicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Rynek nieruchomości mieszkaniowych a polityka Banku Anglii
Źródło
Bezpieczny Bank, 2012, nr 4(49), s. 91-102, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Strategia banku centralnego, Nieruchomości mieszkaniowe, Rynek nieruchomości, Kredyt hipoteczny, Wzrost gospodarczy, Polityka pieniężna, Rola banku centralnego w gospodarce, Recesja gospodarcza
Central bank strategy, Real estate housing, Real estate market, Mortgage credit, Economic growth, Monetary policy, Central bank's role in the economy, Economic recession
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Celem tego artykułu jest ukazanie polityki banku Anglii w latach 2001-2012 w okresie wzrostu i recesji w zakresie nieruchomości i podstawowych wskaźników ekonomicznych, jak PKB, inflacja, stopa procentowa. (fragment tekstu)

In the economically developed world, in 2008 the banking system fell into a serious crisis. In response to this situation, regulators and central banks have focused on building a more stable banking system for the future through better leverage. The system was supposed to be more fluid and better supervised. The outlook for the financial services industry is closely linked to the macro-economic outlook for the UK. Financial services for businesses and consumers have a significant effect on the changes in the economy. In difficult economic times, many households have lower incomes and their personal finances shrink under the influence of macro-economic changes, such as fiscal consolidation and higher inflation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gadomski W., Chmury bardzo czarne , "Manager" 2009, Nr 1 (50), s. 55.
 2. Jurek M., Lekarstwo na ekonomiczną depresję, "Rynki Zagraniczne" 2008, Nr 46-47 (7672).
 3. Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce, Wyd. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 4. Kowalska M.M., Polityka stabilizacyjna Wielkiej Brytanii w warunkach kryzysu i jej konsekwencje po roku 2012, [w:] S. Antkiewicz, M. Pronobis (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
 5. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy w XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. Quarterly Bulletin, 2012 Q1, Vol. 52, No. 1, Bank of England.
 7. Roberts J. i Weeken (2012), Bank Światowy http://data.worldbank.org/country/united-kingdom
 8. Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=e n&pcode=tec00115&plugin=1
 9. Bank Anglii http://www.bankofengland.co.uk/
 10. Rada kredytodawców hipotecznych (CML), http://www.cml.org.uk/cml/media/press/3247
 11. Urząd Statystyczny Wielkiej Brytanii http://www.statistics.gov.uk/hub/economy/prices -output-and-productivity/price-indices-and-inflation/index.html
 12. http://www.communities.gov.uk/housing/housingresearch/housingstatistics/housingsta tisticsby/housingmarket/livetables/
 13. http://www.housepricecrash.co.uk/#statistics
 14. http://www.lloydsbankinggroup.com/media1/economic_insight/halifax_house_price_index _page.asp
 15. http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/interest-rate
 16. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/qb1201.pdf
 17. http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77 -242396
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu