BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudzewski Wiesław M. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Hejduk Irena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zaufanie w kreowaniu strategii przedsiębiorstwa
Confidence in company strategy
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 2, s. 11-17, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Zaufanie
Corporation strategies, Trust
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zainteresowanie zaufaniem jako kategorią ekonomiczną wzrosło wraz z pojawianiem się coraz większej liczby aliansów strategicznych i innych form współpracy firm. Gdy nie ma zaufania, to rosną o ok. 50 proc. koszty prowadzenia działalności gospodarczej, z powodu konieczności nadzoru i kontrolowania. Zaufanie staje się więc kategorią, którą uwzględniać powinny strategie przedsiębiorstw, i to nie tylko w odniesieniu do aspektów rynkowych, ale również w odniesieniu do wewnętrznych systemów zarządzania. Autorzy szeroko przedstawiają znaczenie zaufania w organizacji, bariery w jego budowaniu oraz jego rolę w procesie tworzenia strategii przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Interest in confidence as an economic category has been increasing, alongside the growth of the number of strategic alliances and other forms of co-operation between firms. Where there is no confidence, running costs of economic activities rise by around 50 %, because of the need for supervision and control. Confidence, then, has become a category which should be included in the strategic plans of companies, not only in relation to market forces but in relation to internal management systems. The authors present the wider aspects of confidence in organizations as a barrier to growth and talk about its role in the process of creating company strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Analiza procesów tworzenia strategii, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, 1999, s. 7-9.
 2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2000, s. 77-83.
 3. Bratnicki M., Kordel P., Budowanie zaufania w celu przezwyciężenia poczucia zagrożenia wobec zmian organizacyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 842, Wrocław 2000, s. 61-70.
 4. Galford R., Drapeau A.S., The Enemies of Trust, "Harvard Business Review", February 2003, s. 89-95.
 5. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007, s. 201-212.
 6. Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, Text and Cases, Prentice Hall, Hertfordshire, 1997, s. 64-65.
 7. Kordel P., Analiza procesów tworzenia strategii, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4,1999.
 8. Kodel P., Zaufanie a proces tworzenia strategii przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (108), 2002, s. 77-89.
 9. Kordel P., Zaufanie w tworzeniu strategii organizacji, rozprawa doktorska, AE w Katowicach, Katowice, wrzesień 2002.
 10. Mayer R., Wit B., Strategy Process, Content, Context, "International Thompson Business Press", 1998, s. 5.
 11. McAllister D.J., Affect and cognition-based trust as foundation for interpersonal cooperation in organisations, "The Academy of Management Journal", 38(1), 1995,24-59.
 12. Palka J., Przyczynek do roli zaufania w wybranych zachowaniach międzyorganizacyjnych, "Problemy Jakości", nr 10,2003.
 13. Potocki A., Pietruszką A., Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, t. 2, zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo, 17-18 października 2000.
 14. Powell W., Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization, "Research on organizational behavior", Oxford University Press, 1990, s. 295-336.
 15. Ryan L.V., Wyzwania moralne w czasach transformacji gospodarczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 49,1996.
 16. Szereszyński B., Risk and Value: The Performance Dimension, "Environmental Value", nr 8, 1999, s. 239-252.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu